RAUDRIL Rail PP drenažna cijev

Opis

RAUDRIL Rail PP drenažna cijev
RAUDRIL Rail PP drenažna cijev - cijevi za visoka opterećenja u izgradnji šinskih saobraćajnica i tunela

Cijevi za velika opterećenja za odvodnju u izgradnji pruga i tunela

RAUDRIL Rail PP su punozidne-drenažne cijevi prema DIN4262-1, tip R3, za primjenu kod zahtjevne drenaže. Cijevi se mogu direktno polagati na područje opterećenja kod šinskih tela, a u zavisnosti od statičkih potreba raspoloživa su rješenja SN8 i SN16.
Za ugradnju na unutrašnjem području pritiska izdata je EBA-saglasnost za RAUDRIL RAIL PP SN16.

Karakteristike:

 • Dimenzije DN 160, 200, 250, 315 i 400
 • Ugradna dužina: 5 m
 • Slika perforacije: djelimična drenaža LP (perforacija ca 220°), višenamenska MP (perforacija ca 116°, vodozaptivna spojka mufom sa zaptivnim prstenom), potpuna drenaža TP (perforacija preko cijelog presjeka cijevi), transportna cijev UP (neperforirana, vodozaptivna sa zaptivnim prstenom, za transport procijednih voda)
 • Standardna širina perforacije 5 mm, površina prodiranja vode ≥ 100 cm²/m
 • Boja: plava
 • Prstenasta krutost prema EN ISO 9969 > 8 kN/m² = SN8
 • Za primjenu na unutrašnjem području saobraćajnog opterećenja kod šinskih tijela UIC 71 mogučnost isporuke SN16. Neophodno ispitivanje statike.
 • Kontrolisan kvalitet od strane akreditovanog instituta za ispitivanje
 • Kompatibilnost sa AWADUKT PP- tj. KG-cijevima i fazonskim komadima

Prednosti

RAUDRIL Rail PP drenažna cijev
RAUDRIL Rail PP drenažna cijev - cijevi za visoka opterećenja u izgradnji šinskih saobraćajnica i tunela

Prednosti

Cijevovodni sistem za visoka opterećenja od neuništivog polipropilena PP-HM prema DIN EN 1852 nudi prednosti na svim nivoima - sigurnost za najviše zahtjeve:

 • Mogućnost primjene kod železničkog saobraćajnog opterećenja UIC71 i visokih statičkih i dinamičkih opterećenja
 • EBA-saglasnost za SN16, čime je omogućena ugradnja na unutrašnjem području opterećenja bez ZIE
 • Dokazana mogućnost ispiranja pod visokim pritiksom do 340 bara
 • Izvrsna hidraulička svojstva zbog glatkih unutrašnjih površina cijevi i uskim tolerancijama mufova. Polaganje moguće i na minimalnim nagibima
 • Skoro bez otvrdnjavanja zbog RAUSISTO recepture kod SN8
 • Standardna 5 mm perforacija spriječava stvaranje kapilarne vode i djeluje protivno otvrdnjavanju
 • Neosijetljivost na tačkasto opterećenje, zbog toga nema ograničenja u odnosu na prečnik zrna materijala za posteljicu
 • Vrlo visoka otpornost na udarce uslijed pada
 • Brza ugradnja zbog ugradne dužine od 5 m i navučenim mufom
 • Sigurno polaganje zbog oznake tjemena
 • Garantovano trajne karakteristične veličine materijala, jer se proizvodi bez dodataka materijala za ispunu ili reciklata
 • Odgoara propisima za izgradnju tunela Austrija/Švajcarska

Program isporuke

RAUDRIL Rail PP drenažna cijev
RAUDRIL Rail PP drenažna cijev - cijevi za visoka opterećenja u izgradnji šinskih saobraćajnica i tunela

Program isporuke

 • Djelimično drenažna, više namjenska, potpuno drenažna cijev sa 5 mm perforacijom - kao i transportne cijevi
 • Kompletan program fazonskih komada (vidi program AWADUKT PP)
 • Rail program šahtova od PP, DN 400 i 500 (vidi program RAUDRIL Rail Schacht)
 • Šaht DN 1000 (vidi program AWASCHACHT PP DN 1000)
 • RAURECO revizioni šaht DN 625 (vidi program RAURECO revizioni šaht DN 625)