Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije: Efikasna rješenja za očuvanje klime

Najbolji izvori energije su oni koji su svuda oko nas, koji su jednostavni za korištenje i koji su raspoloživi u neograničenim količinama. REHAU podstiče investitore da koriste alternativne izvore energije za grijanje i hlađenje. Mnogostruke mogućnosti korištenja – od solarne termije, preko geotermije, pa sve do toplote iz okruženja, ili preko istovremene proizvodnje struje i toplotne energije u biogas-postrojenjima. Time se može ispuniti zakonska regulativa sa aspekta energetske potrošnje kako za novogradnju, tako i za saniranje postojećih objekta. Takvi sistemi su potpuno ekološki prihvatljivi, a ujedno ekonomski opravdani. Obnovljivi izvori energije čine osnovu našeg sistemskog rješenja u okviru energetski komfornog sistema, u okviru koga su savršeno međusobno usklađene sve komponente, od cijevnog razvoda do toplotne pumpe.