Sistem za transport biomase

Opis

AWADUKT PP SN 10 cijevi i RAUPROTECT PE 100 RC cijevi

Za proizvodnju biogasa potrebna je biomasa (npr. tečno i čvrsto stajsko đubrivo, energetske biljne kulture itd.), koja se u fermenteru dovodi do kuhanja. Za snabdijevanje biogas-postrojenja odgovarajućom masom REHAU nudi različite transportne vodove. U to spadaju AWADUKT PP SN10 RAUSISTO kanalizacione cijevi za visoka opterećenja i cijevi za visoki pritisak za odvodnju otpadnih voda RAUPROTECT PE100 RC.

Prednosti

Prednosti

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

 • Mogućnost primjene kako kod malih dubina polaganja, tako i kod polaganja sa velikom visinom nadsloja
 • Mala težina cijevi za jednostavno rukovanje bez dodatnih uređaja za dizanje
 • Područje primjene u temperaturnom rasponu od -20 °C do +90 °C (kratkotrajno), visoka hemijska rezistentnost i otpornost na habanje
 • Mogućnost ispiranja pod visokim pritiskom do 340 bara

RAUPROTECT-PE 100 RC cijevi za pritisak

 • Mogućnost polaganja i do 100m bez spojeva
 • Direktno polaganje u zemlju pomoću uređaja za ukopavanje
 • Pogodne za polaganje van rova zbog materijala PE 100 RC otpornog na naprsline uslijed naprezanja

Sistemske komponente

Sistemske komponente

REHAU nudi kompletan program cijevi, fazonskih komada i šahtova za sistem za transport biomase AWADUKT PP.

 • Dimenzije cijevi od DN 160 do DN 400
 • Dužine od 1m, 3m i 6m
 • Cijevi sa fabrički motniranim dvostrukim kliznim mufom i SL-zaptivnim sistemom
 • Opsežan program fazonskih komada od DN 160 do DN 400
 • Mufovi na elektrozavarivanje za čvrsti spoj, otporan na kratkotrajno opterećenje pod pritiskom do 2 bara

Primjena

Primjena

Program cijevi za visoka opterećenja AWADUKT PP je pogodan za različite primjene na području poljoprivrednih biogas-postrojenja.

 • Vodovi za transport biomase, za odvođenje tečnih substrata bez pritiska u biogas-postrojenja tj. akumulacione jame
 • Drenažni sistemi za procijedne vode u silosima, za transport procijedne vode unutar biogas-postrojenja
 • Transport otpadnih odnosno, atmosferskih voda sa učvršćenih površina postrojenja