Geotermija

Grijanje i hlađenje putem toplote tla / geotermija - najtoplije preporučujemo

Toplota tla, odnosno geotermija je energija akumulirana u zemljištu, a koja se uslijed sunčevog zračenja i geotermalnih uticaja stalno obnavlja. Energija akumulirana u zemljištu može da se koristi nezavisno od vremenskih uslova i godišnjeg doba, a u Njemačkoj je raspoloživa već na dubini od 1,5 m. Već na dubini od 10 m tokom cijele godine vlada konstantna temperatura od ca. 8 – 12 °C.

Prilikom korištenja geotermalne energije kroz vertiklano, radijalno ili horizontalno položene cijevovode cirkuliše medijum za transport toplotne energije, pri čemu se napaja geotermalnom energijom i istu prenosi u toplotnu pumpu, gde se tako dobijena energija podiže na temperaturni nivo neophodne za grijanje.

REHAU sa RAUGEO programom nudi mnogostrano i visoko kvalitetno sistemsko rješenje za korištenje geotermalne energije za grijanje i hlađenje u kombinaciji sa toplotnom pumpom. Ova kombinacija je posebno ekonomična kod primjene u sistemima sa niskotemperaturnim režimom rada, kao što su površinsko grijanje i temperiranje betonskog jezgra.