Energetski koncepti

Opis

Inovativni energetski koncepti sa sezonskom akumulacijom toplote

Sezonski akumulator toplote predstavlja ključnu komponentu koncepta korištenja obnovljivih izvora toplote.

Kroz integraciju sezonskog akumulatora toplote omogućena je realizacija inovativnog i održivog snabdijevanja energijom sistema kapaciteta većih od 100 kW, a čija se energetska potreba pretežno pokriva iz različitih obnovljivih izvora energije.

Za ovaj koncept dolaze u obzir različiti izvori toplote:

 • Namjenske energrane (BHKW)
 • Otpadna toplota u industriji
 • Solarni kolektori
 • Solarni apsorberi

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Pored tri glavne komponente - toplotni izvor, sezonski akumulator toplote i potrošač toplote, i druge sistemske komponente nalaze svoju primjenu, a u zavisnosti od namjene:

 • Kratkotrajni pufer:
  Velike oscilacije u kapacitetu toplotnog izvora moraju prije akumulacije u tlu da se amortizuju putem pufera.
  Posebno kod solarnih kolektora je neophodan pufer kako bi amortizovao vršna opterećenja.
 • Toplotna pumpa za visoke temperature:
  Ukoliko je potreba za temperaturom iz akumulatora toplote viša od raspoložive, potrebno je dodatno predvideti i toplotnu pumpu. Toplotna pumpa dovodi temperaturu iz akumulatora toplote sa geosondama na željenu temperaturu za instalacije grijanja. Ovakva toplotna pumpa je najčešće specijalne izrade kako bi mogla efikasno da koristi temperaturni raspon tla.
 • Kotao za vršno opterećenje:
  U zavisnosti od slučaja primjene i energetskog koncepta nekada je ekonomičnije da se vršno opterećenje amortizuje kroz kotao za vršno opterećenje. Na taj način ostali dijelovi sistema mogu da se dimenzionišu za uobičajen način korištenja. Kotao za vršno opterećenje se uključuje samo u slučaju potrebe.