RAUCAD TECHCON 6.2

Proračun gubitaka toplote, proračun koeficijenata prolaza toplote, izbor grejnih tela, REHAU površinsko grejanje i hlađenje, vodovod, kanalizacija

Opis

Opis

Sa REHAU programskim paketom RAUCAD TechCON 6.2 firma REHAU nudi profesionalan softver baziran na AutoCAD-u, za projektovanje unutrašnjih termotehničkih instalacija i instalacija pitke vode i kanalizacije

Moduli

Moduli

RAUCAD TECHCON 6.2
Programski paket se sastoji od sljedećih modula

 • Toplotni gubici prema EN 12831
  Proračun toplotnih gubitaka prema EN 12831, uklj. i proračun koeficijenata prolaza toplote 
 • Površinsko grijanje i hlađenje
  Dimenzionisanje površinskog grijanja i hlađenja  (podno, zidno, plafonsko) prema EN 1264
 • Radijatorsko grijanje
  Izbor grejnih tijela prema toplotnim gubicima
 • Proračun cevne mreže

  Grijanje:

  - hidrauličko balansiranje, više nivoa regulacije
  - proračuni sa različitim sistemskim temperaturama

   Instalacija unutrašnjeg vodovoda:
  - Proračun cijevne mreže prema EN 806

   Kanalizacija:
  - Proračun cijevne mreže prema 12056

 • Predmjer i predračun

  Automatski generisan predmjer i predračun iz proračuna – mogućnost promene cijena, izvoz u excel 

Tehnički preduslovi

Tehnički preduslovi za korištenje 

 • Operativni sistem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
 • Prozessor 2.4 GHz
 • Radna memorija 4 GB RAM
 • HDD 1 GB
 • Optimalna rezolucija 1280 x 1024, 24 bit
 • Minimalna rezolucija 1280 x 800, 24 bit

 

Download

Napomena: Nakon instalacije neophodan je aktivacijski ključ. Za uslove dobijanja aktivacije obratite se REHAU prodajnom uredu.

Download RAUCAD TechCon