INSULPEX cijevi za daljinsko grijanje

Prednosti

Prednosti

Prednosti INSULPEX-a pri realizaciji projekata daljinskog grijanja:

 • optimalna toplotna izolacija, sa koeficijentom Lambda 0,024 W/mK
 • za temperature do maks. 95°C
 • fleksibilno polaganje cijevi iz kotura
 • brza i ekonomična montaža
 • bez korozije i inkrustacije
 • kompletan program fazonskih komada i pribora
 • jedinstvena univerzalna tehnika mufova

Karakteristike

Karakteristike

Predizolovana PE-Xa cijev za energetski efikasan transport toplotne energije

Prilikom korištenja toplote koja se stvara kod postrojenja na biogas neophodni su sistemi cijevi sa trajno sigurnom toplotom izolacijom i tehnikom spajanja. INSULPEX cijev izrađena je od visoko efikasnog PE-Xa materijala i sa toplotno-izolacionim slojem od PU-pjene. Time se unaprijeđuje ekonomičnost mreže za snabdijevanje toplotnom energijom, tj. znatno se redukuju toplotni gubici.

Područja primjene

Područja primjene

Sistem INSULPEX predizolovanih cijevi rješenje za najrazličitije primjene u distribuciji toplotne energije.

 • daljinsko snabdijevanje toplotnom energijom
 • snabdijevanje pitkom i potrošnom toplom vodom
 • industrija i rashladna postrojenja
 • postrojenja na bio-masu i bio-gas
 • grijanje saobraćajnica i spoljnih površina
 • sistem za korištenje geotermije (RAUGEO)
 • bazenska tehnika

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Sistem predizolovanih INSULPEX cijevi obuhvata kompeltan program cijevi i fazonskih komada, razvod sa jednom i dve cijevi u izolaciji, sa svim relevantnim fazonskim komadima i fitinzima.

 • INSULPEX sa dvije cijevi u izolaciji od d20 do 63mm, sa jednom cijevi u izolaciji od d20 do 160mm, na koturu sa dužinama između 86 i 360m
 • REHAU tehnika spajanja sa pokretnom navlakom za sve uobičajene izlazne i prelazne komade, kao i za kuglaste ventile i zaporne armature
 • REHAU tehnika spajanja sa mufom na elektro-zavarivanje FUSAPEX za spojeve od d50 do 160mm, koljena, prelazne komade i prirubnice
 • REHAU sistem izolacionih mufova za spojeve i račve u sistemu INSULPEX predizolovanih cijevi