REHAU o zaštiti podataka

REHAU Vam se zahvaljuje na posjeti našoj web stranici i interesu koji ste pokazali za naše preduzeće i proizvode. Zaštitu Vaših privatnih podataka shvatamo vrlo ozbiljno i želimo da se prilikom posjete našoj internet-stranici osjećate dobro. Sigurnost Vaših ličnih podataka, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa, vrlo nam je važna. Svoje internet aktivnosti obavljamo u skladu sa zakonima o zaštiti i sigurnosti podataka. U daljem tekstu saznaćete koje informacije eventualno prikupljamo i kako ih koristimo. REHAU-web stranice mogu sadržavati linkove za web stranice drugih osoba, na koje se ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi.

Lični podaci
Bez Vaše saglasnosti putem naše web stranice ne prikupljamo nikakve lične podatke. Samo Vi odlučujete o tome da li, u okviru neke registracije, porudžbine ili ankete, želite da nam saopštite podatke ili ne. Vaše lične podatke po pravilu koristimo za odgovor na upit, obradu Vaše porudžbine ili da Vam omogućimo pristup specijalnim informacijama ili ponudama. U svrhu održavanja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima može eventualno biti potrebno:

  • da Vaše lične podatke sačuvamo, obradimo i da ih npr. proslijedimo nekom preduzeću unutar REHAU-grupe, kako bi se Vašoj želji što bolje udovoljilo ili kako bi se poboljšali naši proizvodi i usluge;
  • da mi (ili neko treći po našem nalogu) koristimo ove podatke kako bismo Vas informisali o REHAU-ponudama koje su korisne za Vaš posao ili za sprovođenje online-anketa, u cilju što boljeg udovoljavanja Vašim zahtjevima.

Podrazumjeva se da ćemo poštovati Vašu odluku ukoliko ne želite da nam objelodanite Vaše lične podatke koje bi koristili za održavanje daljih poslovnih odnosa - naročito u svrhu direktne prodaje ili istraživanja tržišta. Takođe se podrazumjeva da Vaše lične podatke nećemo proslijediti nekoj trećoj strani niti da ćemo ih na neki drugi način iznijeti na tržište.

Automatsko prikupljane informacija koje ne spadaju u domen ličnih podataka
Kada se nalazite na našim web stranicama, ponekad se automatski prikupljaju informacije (ali se ne registruju), koje nisu vezane za određenu osobu (npr. Internet-Browser koji se koristi, naziv domene Vaše web stranice, broj posjeta, prosječno vrijeme zadržavanja na stranici, pozvane stranice). REHAU koristi ove informacije kako bi ispitao atraktivnost svoje stranice i poboljšao njen sadržaj. Prilikom Vaše posjete nekoj našoj stranici može se desiti da na Vašem računaru ostavimo informacije u obliku "cookia" koji će Vas automatski prepoznati prilikom Vaše slijedeće posjete. Cookie na primjer dozvoljava da se web stranica prilagodi Vašim interesima ili da se sačuva lozinka, tako da je ne morate unositi svaki put iznova. Ako generalno odbijate primjenu "cookia", postoji mogućnost da svoj internet-browser tako podesite da briše cookie sa matične ploče Vašeg racunara, blokira sve cookie ili da Vas upozori prije nego što se cookie sačuva.

Sigurnost
REHAU sprovodi neophodne mjere kako bi obezbjedio zaštitu Vaših podataka, sa kojima raspolaže, od slučajnih ili namjernih manipulacija, gubitka, uništenja ili od pristupa neovlaštenih osoba.

Pravo na informaciju
Ukoliko imate pitanja u vezi obrade Vaših ličnih podataka, možete da se obratite osobi koja je kod nas nadležna za zaštitu podataka, koja Vam takođe stoji na raspolaganju i u slučaju traženja informacija, za sve Vaše prijedloge ili pritužbe. Na zahtjev REHAU će Vam u najkraćem roku u pisanom obliku u skladu sa važećim propisima javiti da li su i koji lični podaci o Vama sačuvani kod nas. Ukoliko bi se uprkos našem nastojanju da raspolažemo sa tačnim i aktuelnim podacima desilo da imamo pogrešne informacije, iste ćemo na Vaš zahtjev ispraviti.

Osoba zadužena za zaštitu podataka:
Elma Muftić
REHAU d.o.o.
Rajlovačka bb
71000 Sarajevo
E-Mail: elma.muftic@rehau.com