Lokacije širom sveta

REHAU je međunarodno aktivna kompanija, sa različitim težištima u pojedinačnim poslovnim segmentima, a u zavisnosti od regiona. Geografski REHAU grupa je podeljena u osam regiona:

- Central Europe (centralna Evropa sa Nemačkom, Poljskom, Baltikom, Finskom),
- South (južna Evropa, južna Amerika, delovi severne Afrike),
- Southeast Europe (jugoistočna Evropa sa Grčkom, Češkom i Turskom),
- East (Rusija, Belorusija, Kazakstan, Kirgistan, Uzbekistan i Turmenistan),
- Western Europe (Francuska, Švajcarska, države Beneluksa, delovi severne Afrike),
- North America (severna i centralna Amerika),
- Asia und Australia (Azija i Australija)
- kao i region GS (Velika Britanija, Irska, Skandinavija, Južna Afrika).

Centralna uprava REHAU grupe ima sedište u Muri-ju/Švajcarska.

Kao međunarodno organizovana kompanija strategija REHAU-a je da bude prisutna na tržištima u ekspanziji, kao na primer u istočnoj Evropi. Tu je REHAU već više od deset godina prisutan u različitim zemljama. Širom globusa mi smo na više od 170 lokacija aktivni u blizini naših kupaca.