Društvena odgovornost

Jobst Wagner, predsednik REHAU Gruppe

Društvena odgovornost

Kao međunarodno aktivna kompanija i poslodavac svjestan svoje odgovornosti, REHAU se angažuje i izvan okvira svoje suštinske poslovne djelatnosti. Širom svjeta se zalažemo na najrazličitijim društvenim područjima za ekološke, ekonomske, društvene i kulturne teme. Uvijek sa ciljem da dugoročno preuzmemo društvenu odgovornost, a ne da djelujemo u individualnom slučaju bez nekog trajnog efekta.

Izložba Horst Hirsig u REHAU ART

Umjetnost

Umjetnost i ekonomija su usko povezane. Bez podrške iz donacija ili industrije mnoge pozornice umjetničkih predstava bi bile mnogo manje. S druge strane umjetnost svojim novim vizijama podstiče privredu u svom nastojanju da kroz inovativne ideje generiše napredak.

Jobst Wagner, predsjednik REHAU grupe, o svom odnosu prema umjetnosti: „Privrednici u principu treba na bilo koji način da se javno angažuju – da li u politici ili u kulturi. Moje angažovanje sam posvetio umjetnosti i umetnicima. Obogaćuje me da moje slobodno vrijeme posvetim Fondaciji umjetničke galerije Bern i da time pružim svoj doprinos kulturnom životu u Bern-u.

Ograđujem se od sponzorstva u kulturi/umjetnosti jer to je uvijek povezano sa protiv uslugama. Za moj angažman ja ne očekujem ništa za uzvrat jer je najsličnije pokroviteljstvu.“

Filmski dani u Hof-u

Kultura

REHAU širom svijeta redovno podržava kulturne aktivnosti. Neki od primjera: naša kompanija u Moskvi pruža podršku svjetski poznatom triu Rachmanjinov, a u Bernu poznatom muzeju umjetnosti. Na lokaciji Ross-on-Wye, sjedište uprave, mali grad u Herfordshiru u Engleskoj, REHAU je omogućio kulturni program u velegradskom formatu. U Erlangenu, u Franačkoj, na spektakularnu svečanost obilježavanja 1000. godišnjice grada podsjećaju predimenzionirane značke kao podsjetnik na istorijska događanja u gradu. U Viechtachu, Bayerischer Wald, REHAU je bio glavni sponzor proslave 600. godišnjice. U okviru preduzetničke inicijative u Hochfrankenu sponzorišemo Međunarodne dane filma u Hofu kako bi osigurali njihovu budućnost. Pored Berlinale-a dani filma u Hof-u smatraju se drugim najvažnijim filmskim festivalom u Njemačkoj. U glavnom sjedištu kompanije, u istoimenom Rehau, REHAU ART – sastajalište za dijalog, umjetnost i istoriju, privlači svake godine hiljade posjetioca sa atraktivnim umjetničkim izložbama i kulturnim događajima.

Simpozijum o budućnosti

Nauka

Nauka znači napredak. Širom svijeta REHAU sponozoriše stručne simpozijume i stručne skupove eksperata na temu nauke i tehnike. Tako na primjer u Moskvi podržavamo „Klub njemačkih arhitekata i inženjera“, KdAI. Unutar preduzeća zaposleni svih stručnih odjeljenja se pozivaju na REHAU kolokvijum. Na tom skupu renomirani interni i eksterni naučnici drže referate o naprednim trendovima i temama posebno važnih za obradu polimernih materijala.

Socijalna podrška

Širom svijeta REHAU se zalaže za socijalnu podršku. Bilo da se radi o novčanim donacijama organizacijama nakon prirodnih katastrofa, pružanje redovne podrške u vidu doniranja proizvoda, kao što su prozorski profili za domove za smještaj djece bez roditeljskog staranja u ruskom gradu Tver, za dječiju bolnicu u ukrajinskom gradu Kijev ili rumunskim školama u okviru akcije pomoći Lyceum Corps of Volunteers – REHAU se iza kulisa uvijek zalaže za socijalne projekte za pomoć onima kojima je zaista neophodna.

Pored toga REHAU je na različitim lokacijama društveno aktivan u organizaciji gradskih proslava i regionalnih kulturnih manifestacija. Naša kompanija je između ostalog suosnivač inicijative kompanija iz gornje Franačke, savez više kompanija, koje su angažovane u regionu.

Informacije o materijalu