Tehnologija

U REHAU inženjeri i tehničari prate proizvod od razvoja do ugradnje i primjene. Naša procesna tehnologija obuhvata pripremu proizvoda za serijsku proizvodnju i optimizaciju proizvodnog procesa. U tome u znatnoj meri učestvuju naši specijalizovani i dobro organizovani proizvodni pogoni. Povrh toga stvaramo optimalne okvirne uslove, kao na primer logistiku i isporuku po sistemu just-in-time.

Ciljanom obradom polimernih materijala mogu se postići različita svojstva proizvoda. Naš mašinski park raspolaže širokom paletom modernih postupaka obrade. Visokospecijalizovani inženjeri i tehničari u razvoju brinu o neophodnoj usklađenosti proizvoda sa željama naručioca.

Pri izradi sopstvenih alata naši alatničari i inženjeri se zalažu za postizanje najboljih mogućih rezultata. Raspolažu izuzetnim iskustvom i najmodernijim mašinama. Idealni okvirni uslovi i tijesna saradnja sa stručnjacima na svim nivoima doprinose uspjehu.

Obrada polimernih materijala

REHAU prerađuje čitav niz polimernih materijala

  • postupkom ekstrudiranja za sve, tehnički izvodljive, presjeke
  • postupkom livenja pod pritiskom, dijelove na mašinama sa silom stezanja od 200 kN do 40.000 kN
  • primjenom specijalnih postupaka, tehnika unutrašnjeg gasnog pritiska, dvokomponentno livenje pod pritiskom, naknadno brizganje
  • postupkom ekstrudiranja komprimovanim zrakom u dijelove volumena od 1,5 do 250 litara, prije svega za sisteme razvoda zraka, lakirane zadnje spojlere i rezervoare vode za automobilsku industriju
  • postupkom duvanja stirolpolimera, nov način oblikovanja puhanjem, koje se ubraja u najekonomičnije postupke za izradu izolovanih vođica ventilacionog vazduha

Konfekcioniranje/lakiranje

REHAU koristi široku paletu postupaka za naknadnu obradu svojih proizvoda, između ostalog:

  • Lakiranje – prije svega spoljnih elemenata za automobilsku industriju, u svim bojama vozila
  • Oplemenjivanje površina plastificiranjem, kaširanjem i štampom
  • Konfekcioniranje/montaža mašinskom obradom, montiranje i sklapanje, savijanje i spajanje uz primjenu najmodernije laserske i robot tehnologije

Informacije o materijalu