Polimerni energetski paket za Streetscooter

21.06.2011

Modularni koncept baterija firme REHAU omogućava veći potencijal

S ciljem da se u roku od dvije godine pripremi ekonomično elektrovozilo modularne konstrukcije za serijsku proizvodnju i plasira na tržištu StreetScooter GmbH, savez vodećih industrijskih partnera za istraživanje i razvoj, krenuo je novim putevima. Veliku pažnju nije izazvao samo revolucionarni koncept Projekta, koji je nedavno u Aachenu prvi put predstavljen javnosti, već i know-how u razvoju, koji se krije iza svake sistemske komponente. REHAU specijalista za polimere, osim firmi Krichhoff, Dräxlmaier ili Thyssen-Krupp, jedan je od 30 partnera koji svoju kompetentnost dokazuje na baterijskom modulu.


Međunarodno aktivan prerađivač polimera odgovoran je za razvoj i funkcionalnost baterijskog modularnog koncepta, koji treba da se integrira po modularnom principu u vozilo. Baterijski modul sastoji se od kućišta za baterije i litijum-jonskih ćelija.
Pri tome bit će raspoložive tri verzije – ovisno o primjeni, i to za distance od 40, 80 i 120 kilometara.

Centralni element baterijskog bloka: REHAU je razvio potpuno funkcionalno i za integraciju spremno kućište za baterije. Prototip kućišta na bazi polimera, koje pruža impresivne prednosti u odnosu na slične metalne konstrukcije.

Impresivne prednosti u odnosu na metal
U pripremnom razvoju kućišta za baterije tehničari i inženjeri firme REHAU bili su suočeni sa velikim izazovima. Kao što je izjavio Andreas Löffler, rukovodilac Projekta StreetScooter u firmi REHAU: "Dvije godine rada na razvoju, konstrukciji i simulaciji su za nama. Danas imamo potpuno funkcionalno razvijeno i za integraciju spremno kućište za baterije." Prototip kućišta na bazi polimera pruža impresivne prednosti u odnosu na slične metalne konstrukcije: ispunjenje najviših zahtjeva u odnosu na stabilnosti i krutost, i otpornost na najveća opterećenja. Međutim, u odnosu na metalna kućišta, REHAU razvoj lakši je za 30 posto, a to je redukcija težine koja ide u prilog vozilu i uvećanju potencijala, u odnosu na mogućnost prelaska većih razdaljina. Dodatna prednost je izolaciono svojstvo kućišta za baterije jer polimerni omotač štiti na temperaturnu razliku osetljive litijum-jonske ćelije i obezbjeđuje optimalnu temperaturu za rad od ca 20°C. Povrh svega, modul je otporan na koroziju i može se reciklirati.

Iskusni partneri
Za unutrašnjost same baterije, StreetScooter angažirao je firmu OMT, iskusnog dugogodišnjeg partnera u razvoju, koji ima opsežno iskustvo u oblasti specijalne primjene baterijskih ćelija. Ova firma za oplemenjivanje površina iz Lübeska isporučilac je baterijskih ćelija i elektronskih ploča.

U Aachen-u su Nikolas Braun, predsjedavajući menadžmenta REHAU Automotivi i Andreas Löffler, rukovodilac projekta StreetScooter u REHAU (s desna) predstavili su koncept baterija firme REHAU.

Istraživanje i razvoj
Integracija i funkcionalnost kompletnog sistema baterije u StreetScooteru je u nadležnosti firme REHAU. Kompanija je sa ovim projektom svjesno izašla van okvira svoje suštinske djelatnosti, kao razvojni partner i sistemski isporučilac renomiranih proizvođača automobila. "Slijedimo vrlo jak istraživački i razvojni pristup koji će nama i našim partnerima, dugoročno gledano, osigurati prednost", ubijeđen je Nikolas Braun, predsjedavajući menadžmenta REHAU Automotivi. "Elektromobilnost već odavno više nije samo vizija. Mi pratimo različite projekte, koji po nama idu u ovom, pravom smjeru." REHAU se intenzivno bavi istraživanjem i razvojem, ali i izazovima i šansama na ovom području. "Težište je u razvoju novih proizvodnih oblasti, kao što su termo-menedžment, polimerni visokokvalitetni elementi za laku ugradnju i kompleksna tematika elektromobilnosti, kao takva."

Svojom odgovornošću za koncept baterija unutar StreetScooter projekta kompanija se preporučila kao partner u razvoju cjelovitih sistema, koja su orijentirana ka budućnosti. "Ovaj know-how konsekventno unaprijeđujemo. Tako ćemo za naše kupce i u budućnosti biti pouzdan razvojni partner i sistemski isporučilac za energetski efikasna i čista mobility-rješenja", kaže Nikolas Braun.