Zaštita podataka - Informacija

REHAU na temu zaštite podataka

REHAU se zahvaljuje na vašoj poseti našoj web-stranici i interesu koji ste pokazali za našu kompaniju i proizvode. Zaštitu vaših privatnih podataka shvatamo vrlo ozbiljno i želimo da se prilikom posete našoj web-stranici osećate dobro. Sigurnost vaših podataka, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa, vrlo nam je važna, što uzimamo u obzir prilikom naših poslovnih aktivnosti. Svoje internet aktivnosti obavljamo u skladu sa propisima o zaštiti i sigurnosti podataka.

Ova informacija o zaštiti podataka namenjena je svim licima sa kojima smo u interakciji uključujući kupce, posetioce naše web-stranice, korisnike naših aplikacija/programskih paketa, druge korisnike naših proizvoda ili usluga, kao i posetioce naših lokacija (zajedno nazvani „Vi“ ili „Vama“).

U daljem tekstu saznaćete koje informacije eventualno prikupljamo i kako ih koristimo. REHAU web-stranice mogu sadržati linkove za web-stranice trećih strana, na koje se ova izjava o zaštiti podataka ne odnosi.

Podaci o ličnosti

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonskim odredbama. Nadzor i kontrolu poštovanja zakona o zaštiti podataka o ličnosti vrše:

Poverenik za zaštitu podataka REHAU:

Dr. Alexander Walter
E-pošta: datenschutz@rehau.com

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 Beograd

1. Naziv i adresa nadležnog organa

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7
11272 Dobanovci
Agencija za privredne registre Republike Srbije, BD 53083/2017
Poreski identifikacioni broj (PIB): SR100048932

2. Svrha obrade i pravna osnova

Putem naše web-stranice ne prikupljamo nikakve lične podatke bez vašeg znanja. Samo Vi odlučujete o tome da li, u okviru neke registracije, porudžbine ili ankete, želite da nam saopštite podatke ili ne.

Ukoliko REHAU obrađuje lične podatke onda se obrada posebno odnosi na Vaše ime, kao i na Vaše službene podatke o kontaktu, kao što su kompanija, funkcija, broj telefona ili adresa e-pošte.

Ukoliko nam u okviru neke saglasnosti stavite vaše podatke na raspolaganje, onda ovu saglasnost za korišćenje podataka možete bilo kada da opozovete. Obrada podataka ostaje zakonita sve do trenutka vašeg opoziva.

Vaše podatke obrađujemo na osnovu člana 6, stav 1, tacka f. GDPR i pretežno ih koristimo za odgovor na upit, obradu Vaše porudžbine ili za omogućavanje pristupa specijalnim informacijama ili ponudama. 

U svrhu održavanja dobrih poslovnih odnosa sa kupcima eventualno može da se javi potreba, da čuvamo, obrađujemo vaše podataka i da ih npr. prosleđujemo nekoj firmi unutar REHAU-grupe, kako bi se vašoj želji što bolje udovoljilo ili kako bi se poboljšali naši proizvodi i usluge.

U bilo kom trenutku možete protivreći ovoj upotrebi iz razloga koji proizilaze iz vaše konkretne situacije.

Pored toga ove podatke koristimo (ili treće lice po našem nalogu) u okviru postojećih poslovnih odnosa ili saglasnosti kako bi vas obaveštavali o REHAU ponudama, koje mogu biti korisne za vaše poslovanje ili za sprovođenje online-anketa kako bi bolje odgovorili na vaše zahteve.

Naravno da u bilo kom trenutku možete da prigovorite upotrebi vaših podataka u marketinške svrhe i promotivnu komunikaciju.

Naravno da ćemo poštovati vašu odluku ukoliko ne želite da nam obelodanite vaše lične podatke, koje bi koristili za održavanje daljih poslovnih odnosa - naročito u svrhu direktne prodaje ili istraživanja tržišta. Naravno da vaše lične podatke nećemo prodavati trećim stranama, niti ćemo ih na bilo koji drugi način objavljivati na tržištu.

Obrada se pored toga vrši u svrhu zasnivanja, sprovođenja i okončanja ugovornog odnosa (član 6, stav 1, tacka b. GDPR). Pri tome se može javiti potreba da vaše podatke zbog izrade neke ponude i sprovođenja ugovora prenesemo trećem licu. Ukoliko je prikupljanje podataka direktno vezano za obradu vašeg upita, odnosno sprovođenje ugovora REHAU će vas obavestiti o tome koji su podaci stvarno neophodni.

Pored prikupljanja vaših podataka putem našeg kontakt-obrasca na našoj web-stranici, podatke za pomenute svrhe prikupljamo direktno kod vas, odnosno preko opšte dostupnih izvora. 

3. Period čuvanja

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to neophodno za svrhe za koje su prikupljeni odnosno, sve dok je to zakonom ili zvaničnim propisima predviđeno. Čim prestane potreba za vašim podacima mi ih brišemo odnosno, blokiramo.

Osim toga vaše podatke brišemo odnosno, blokiramo domah po opozivu vaše saglasnosti, kao i u slučaju opravdanog prigovora na obradu.

4. Planiran prenos podataka u treće države

Za svrhe navedene u ovoj izjavi o zaštiti podataka, vaše lične podatke možemo da prosledimo drugim REHAU društvima. Ova druga društva mogu vaše lične podatke da koriste za njihov interes, i u iste svrhe kao i mi. Konkretno, ona mogu obrađivati vaše lične podatke za navedene svrhe u njihovom interesu. Unutar REHAU grupe pristup vašim ličnim podacima dobijaju zaposleni samo ako je to neophodno za obavljanje njihovih dužnosti.

Prenos podataka u sedišta izvan EEA vrši se, ili po osnovu odluke o usaglašenosti Komisije (član 45, stav 3 GDPR), ili na osnovu standardnih klauzula o zaštiti podataka (član 46, stav 2, tačka c GDPR) koje pružaju razumne garancije za dotično lice. Tekst standarnih klauzula o zaštiti podataka objavljen je na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en 

Pored toga vaše lične podatke možemo da prosledimo trećim stranama, koja nisu REHAU društva, kako bi koristili njihove tehničke ili organizacione usluge, koje su nam potrebne za ispunjavanje navedenih ciljeva ili drugih naših poslovnih aktivnosti. Naši pružaoci usluga se ugovorom obavezuju da lične podatke obrađuju isključivo po našem nalogu i u skladu sa našim instrukcijama. Mi naše pružaoce usluga obavezujemo i na poštovanje tehničkih i organizacionih mera radi obezbeđenja zaštite ličnih podataka. Ako se pružaoci usluga nalaze u zemljama u kojima važeći zakoni ne predviđaju zaštitu ličnih podataka uporedivu sa zakonima Evropske Unije, ugovorom ćemo obezbediti da relevantni pružaoci usluga ispoštuju zakonom propisan nivo zaštite ličnih podataka. ( Standardne klauzule o zaštiti podatka, odnosno EU-US Privacy Shield Framework). Dodatne informacije možete dobiti od našeg službenika za zaštitu podataka.  

5. Upotreba SnapEngage Live-Chat-Tool-a

Ova web-stranica koristi SnapEngage, Live-Chat-uslugu firme SnapEngage, LLC. SnapEngage koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe web-stranice. Ovako generisane informacije se prenose i čuvaju isključivo na serveru SnapEngage-a u EU, radi procene vaše upotrebe čatova i izrade izveštaja za nas. Ako je potrebno, SnapEngage će ovakve informacije preneti trećim stranama ukoliko je to zakonski propisano ili je po nalogu SnapEngage-a neophodna obrada vaših podataka od strane trećeg lica. SnapEngange ni u kom slučaju neće vašu skraćenu IP-adresu povezati sa drugim podacima SnapEngange. Detalje možete pročitati u informaciji o zaštiti podataka firme SnapEngage, putem sledećeg linka: http://snapengage.com/privacy-policy/. SnapEngage će ove podatke na zahtev proslediti nama, a mi ćemo ih isključivo koristiti za internu upotrebu, eventualno i za uspostavljanje kontakta s naše strane.

6. Korišćenje usluge web-analize - Google Analytics

Ova web-stranica koristi Google Analytics, usluga web-analize firme Google Inc. Google Analytics koristi tzv. "Cookies", tekstualne datoteke, koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe web-stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove web-stranice se po pravilu prenose i čuvaju na serveru Google-a u SAD. U slučaju aktivacije IP-anonimizacije na ovoj web-stranici, vašu IP-adresu Google će prethodno skratiti, ali samo unutar država članica Evropske unije ili drugim državama koje su potpisnice sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima prenosi se puna IP-adresa na server Google-a u SAD, i tamo se skraćuje. Po nalogu operatera web-stranice, Google će ove informacije koristiti za procenu vaše uptrebe web-stranice i sastavljanje izveštaja o web-aktivnostima, kao i za pružanje usluga operateru web-stranice koje su povezane sa upotrebom web-stranice i interneta. IP-adresa koja se u okviru Google Analytics obezbeđuje putem vašeg pretraživača neće se spajati sa drugim podacima Google-a. Čuvanje kolačića možete sprečiti kroz odgovarajuća podešavanja u vašem pretraživaču. Napominjemo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije web-stranice. Pored toga prikupljanje podataka (uklj. vašu IP-adresu) koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web-stranice, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, možete sprečiti tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač pod linkom http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Registraciju podataka putem Google Analytics možete sprečiti tako što ćete kliknuti na sledeći link, kako bi se postavio Opt-Out-Cookie (kolačić za isključivanje) koji će sprečiti buduće prikupljanje vaših podataka o poseti ovoj web-stranici: Google Analytics deaktivacija

Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka naći ćete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno, na https://www.google.de/intl/de/policies/. Ističemo da je na našoj web-stranici Google Analytics proširen kodom „gat._anonymizeIp();“ , kako bi se osigurala anonimna kolekcija IP-adresa (tzv. IP-Masking).

7. Korišćenje usluge etracker-web-analize

Na ovoj web-stranici se pomoću tehnologije firme etracker GmbH prikupljaju i čuvaju podaci u cilju marketinških aktivnosti i optimizacije. Iz ovih podataka mogu da se pod pseudonimom kreiraju korisnički profili. U tu svrhu mogu se koristiti kolačići koji će omogućiti prepoznavanje internet-pretraživača. Podaci prikupljeni pomoću etracker-tehnologije se bez posebne saglasnosti ne koriste za ličnu identifikaciju korisnika i ne dovode se u vezu sa ličnim podacima nosioca pseudonima. U bilo kom trenutku može se uložiti prigovor na buduće prikupljanje i čuvanje podataka: deaktivacija etracker

8. Upotreba dodatka Facebook-Plugin

Na našoj web-stranici koristimo „Visitors Action-Pixel“ kompanije Facebook Inc. Tako se može pratiti ponašanje korisnika, nakon što se klikom na Facebook-oglasu preusmeri na web-stranicu ponuđača. Ovaj postupak je namenjen prikupljanju statističkih podataka o efektu Facebook-oglasa, kao i istraživanju tržišta kako bi se buduće reklamne kampanje optimizovale. Prikupljeni podaci su anonimni za nas i ne dovode do zaključka o identitetu korisnika. Međutim, podatke čuva i obrađuje Facebook, tako da je moguće identifikovati korisnički profil i Facebook može da upotrebi podatke za sopstvene reklamne svrhe u skladu sa Facebook-pravilnikom o upotrebi podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Ovi podaci Facebook-u, kao i njegovim partnerima, mogu omogućiti plasiranje reklamnih poruka na Facebook-u ali i izvan njega. Osim toga u cilju svega toga moguće je da se na vašem računaru sačuva kolačić.

9. Upotreba dodatka Youtube-Plugin

Za integraciju video zapisa na našoj web-stranici koristimo između ostalog i Plugin firme YouTube LLC (zastupljenu od strane Google Inc.). Kada koristite našu web-stranicu uspostavlja se veza sa Youtube-serverom i time se uspostavlja Plugin. Na ovaj način vrši se prenos podataka na YouTube-server o tome koju ste od naših stranica posetili. Ako ste pri tome registrovani kod YouTube-a onda će ove informacije bile svrstane u vaš lični korisnički nalog. Prilikom korišćenja Plugin-a, npr. nakon klika na dugme za start nekog video zapisa, ova informacija se svrstava takođe u vaš korisnički profil. Ovakvo svrstavanje informacija možete sprečiti time što ćete se pre korišćenja naše web-stranice odjaviti sa vašeg YouTube-naloga, kao i sa drugih korisničkih naloga kod firme YouTube LLC i Google Inc., i tako što ćete odgovarajuće kolačiće ovih kompanija izbrisati. Ostale informacije o obradi podataka i napomene vezano za zaštitu podataka od strane YouTube-a (Google-a) naći ćete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Upotreba dodatka Microsoft-Plugin

Naša web-stranica koristi Conversion-Tracking firme Microsoft Corporation. U slučaju da ste na našu web-stranicu dospeli preko neke Microsoft Bing-reklame, onda se putem Microsoft Bing Ads-a aplicira kolačić na vašem računaru. Na ovaj način Microsoft Bing i mi možemo da ispratimo, da li je neko kliknuo na neki oglas, bio preusmeren na našu web-stranicu i da li je dospeo na prethodno definisanu, odredišnu stranicu (Conversion-stranicu). Pri tome dobijamo samo podatke o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na Bing-oglas i koji su nakon toga preusmereni na Conversion stranicu, mi ne dobijamo nikakve personalizovane informacije vezano za identitet korisnika. Ako ne želite da učestvujete u Tracking-postupku možete da odbijete apliciranje kolačića neophodnog za ovaj proces, npr. putem podešavanja u pretraživaču, koje generalno deaktivira automatsko postavljanje kolačića. Dodatne informacije o zaštiti podataka i kolačićima koje koristi Microsoft Bing-a naći čete na web-stranici Microsoft-a: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Automatski prikupljene informacije koje nisu podaci o ličnosti

Kada pristupate našoj web-stranici povremeno se automatski prikupljaju informacije (znači ne putem neke registracije) koje nisu vezane za određenu osobu (npr. korišćen internet-pretraživač i operativni sistem; naziv domena web-stranice sa koje ste dospeli na našu stranicu, broj poseta, prosečno vreme provedeno na našoj stranici, stranice koje ste pozvali). REHAU koristi ove informacije kako bi utvrdio atraktivnost naše web-stranice i kako bi unapredio sadržaj na istoj. Kada posetite neku od naših web-stranica, možemo da sačuvamo informacije u obliku "kolačića" na vašem računaru, koji će ga automatski prepoznati prilikom sledeće posete. Kolačići nam npr. omogućavaju da web-stranicu prilagodimo vašim interesovanjima ili da sačuvamo vašu lozinku kako ne bi morali svaki put iznova da je unosite. Ako generalno odbijate upotrebu kolačića imate mogućnost da vaš internet-pretraživač tako podesite, da briše sve kolačiće sa hard-diska vašeg računara, da ih blokira ili da Vas upozori pre nego što se neki kolačić memoriše.

Cookies - Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke, koje najčešće neka web-stranica implementira na vaš računar. Kolačići pri tome imaju raznovrsnu namenu. Međutim, oni nikada nisu rizični jer im nedostaje bilo kakva „aktivna“ karakteristika. To znači da oni ne mogu da izvedu bilo kakvu štetnu radnju. Oni skoro isključivo sadrže samo informacije koje su neophodne za obezbeđivanje komotnog korišćenja interneta.

Klasični primeri zadataka kolačića su: Login-podaci, memorisanje korpe, analiza korisnika, polja formulara.
Informacije koje mogu biti sačuvane u kolačiću: vek trajanja, naziv servera, Unique ID, podaci o sadržaju.

Upotreba kolačića - Cookies

·       Session Cookies (kolačići sesije)
„Session Cookies“ su čisti tehnički kolačići koji su neophodni za besprekorno funkcionisanje web-stranice.

·       Tracking Cookies (kolačići za praćenje) 
Putem „Tracking Cookies“ se, naravno potpuno u anonimnom obliku, analizira ponašanje korisnika prilikom posete naše web-stranice. REHAU, kao i nadležno telo dobijaju vredne informacije kako se koristi web-stranica, što REHAU i nadležnom telu omogućava bolje upravljanje prema interesovanjima posetioca.

·       Commercial Cookies (komercijalni kolačići)
Pored naših sopstvenih kolačića koristimo i kolačiće trećih strana, kako bi na našoj, ali i na web-stranicama drugih, plasirali personalizovane reklame. Ovakav postupak naziva se "Retargeting" i zasniva se na vašoj aktivnosti na našoj web-stranici.

Sigurnost podataka

Raspolažemo tehničkim i organizacionim sigurnosnim procedurama za zaštitu podatke o ličnosti, kako bi i vaše lične podatke sačuvali od neovlašćene ili protivpravne obrade, i/ili nenamernog gubitka, izmene, objave ili pristupa.

Vaša prava

Sami imate mogućnost da proverite poštovanje propisa o zaštiti podataka od strane REHAU-a. U tom smislu vaša prava su:

  • zakon o informisanju
  • pravo na informacije i prigovor
  • pravo na ispravku, brisanje i ograničenje
  • pravo na prenosivost podataka

Ako imate pitanja o ovim pravima vezanih za obradu vaših ličnih podataka možete da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka, koji je takođe dostupan i u slučaju zahteva za informacijama, sugestijama ili žalbama. Na zahtev REHAU će Vas, u skladu sa važećim zakonom, obavestiti što je pre moguće u pisanoj formi o tome da li i koji lični podaci o Vama su sačuvani kod nas. Ako, uprkos našem zalaganju da se sačuvaju ispravne i ažurirne informacije iste nisu tačne mi ćemo ih na vaš zahtev ispraviti. 


Engineering progress

Enhancing lives