საინჟინრო სისტემები

კომპანია REHAU არის შიდა საინჟინრო სისტემებისათვის კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიმწოდებელი: სასმელი წყალმომარაგება, გათბობა, ხმაურშთანმთქმელი კანალიზაციის სისტემები და სხვა.

REHAU-ს ყველა სისტემა შეესაბამება ხარისხის ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებს - გერმანიის მოთხოვნებსა და ნორმებს, და ხშირად აჭარბებს კიდეც მათ და წლებით უსწრებს წინ დარგობრივ სტანდარტებს. ეს უზრუნველყოფს უზადო ხარისხს და უდიდეს საიმედოობას მუშაობის მთელი ვადის განმავლობაში.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection