საინჟინრო სისტემები

კომპანია REHAU არის შიდა საინჟინრო სისტემებისათვის კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიმწოდებელი: სასმელი წყალმომარაგება, გათბობა, ხმაურშთანმთქმელი კანალიზაციის სისტემები და სხვა.

REHAU-ს ყველა სისტემა შეესაბამება ხარისხის ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებს - გერმანიის მოთხოვნებსა და ნორმებს, და ხშირად აჭარბებს კიდეც მათ და წლებით უსწრებს წინ დარგობრივ სტანდარტებს. ეს უზრუნველყოფს უზადო ხარისხს და უდიდეს საიმედოობას მუშაობის მთელი ვადის განმავლობაში.

Engineering progress

Enhancing lives