ფილოსოფია

AAS-D681_01_399219_0 - 399219


დაარსებიდანვე კომპანია REHAU-ს მიზანია აითვისოს გამოყენების ახალი დარგები დამოუკიდებლად შემუშავებული პლასტმასების რეცეპტურების საშუალებით. ჩვენი პრინციპია ჩვეულებრივი მასალების უფრო სრულყოფილი პოლიმერებით შეცვლა და ჩვენი კლიენტებისათვის შემოქმედებითი, უფრო ხელსაყრელი სისტემური შემუშავებების შეთავაზება.
ჩვენი კომპანიის ზრდაში და წარმატებაში მონაწილეობს დაახლოებით 20ათასი თანამშრომელი 54 ქვეყნის 170-ზე მეტ მოედანზე. REHAU თანმიმდევრულად აფართოებს თავის ქსელს მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტზე, და იქ მუშაობს როგორც ადგილობრივი პარტნიორი. მომავალში ჩვენი საოჯახო კომპანია ისევ დამოუკიდებლად დარჩენას აპირებს და ისახავს საშუალო და გრძელვადიან მიზნებს იმის მაგივრად, რომ მისდევდეს მოკლევადიან მოგებას. ამიტომ ჩვენ უკვე დღეს ვმუშაობთ ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგიის და წყლის რაციონალურად გამოყენების საკითხებზე, აგრეთვე მომავალში გადაადგილებისა და სიცოცხლის უზრუნველყოფის საკითხებზე.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection