უდიდესი საიმედოობა

RAUTITAN: Anschluss aus der Sockelleiste

REHAU RAUTITAN ნაკერი პოლიეთილენის მილგაყვანილობების სისტემები წარმოადგენს საიმედოობისა და ხარისხის ნიმუშს მთელ მსოფლიოში. ისინი არ ძველდება და არ ამოიჭმება, ხოლო გლუვი შიდა ზედაპირი გამორიცხავს დანალექებს მუშაობის მთელი ვადის განმავლობაში.

წამოსაცმელ მასრაზე შეერთებების ტექნიკა 100%-ით უზრუნველყოფს RAUTITAN სისტემის შეერთებებს იმის საშუალებით, რომ შემამჭიდროებელი რგოლები ან სხვა შემამჭიდროებლები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ცვდება, ამ სისტემას არ სჭირდება.

შემამჭიდროებელი არის თვით მილი. RAUTITAN სისტემის მუშაობის ხანგრძლივობა 50 წელზე მეტია.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection