აღწერილობა

  • მავთულის არმატურის ბადე 3 მმ მოთუთიავებული, უჯრის ზომა 100x100 მმ, საბრუნ კლიფს Quattro-სთან და REHAU-ს დამცავი აფსკთან ერთად, შეესაბამება დაყენების A2 კლასს DIN 18560-ის მიხედვით.
  • REHAU-ს პოლიეთილენის დამცავი აფსკი ხელს უშლის შევსებული წყლის გაჟონვას საიზოლაციო ფენის ქვეშ.
  • REHAU-ს პოლიპროპილენის საბრუნი კლიპი უზრუნველყოფს მილების საიმედო დამაგრებას არმატურის ბადეზე, რისთვისაც გამოიყენება ორი სამაგრი ზემოთ და არმატურის ბადეზე კლიფსების მისამაგრებელი ოთხი სამაგრი ქვემოთ.
  • არმატურის ბადეზე დაყენების სისტემა უზრუნველყოფს დაგებას 5 სმ-ს ჯერადი ბიჯით.
  • საბრუნი კლიფსების დაყენებისთვის გამოიყენება საგანგებო ჭოკი დაგების ბიჯის შესაბამისად.
  • არმატურის ბადეზე დამაგრების სისტემა შეესაბამება თბოტექნიკის ნორმებს სამშენებლო ნორმების და წესების 41-01-2003-ის, DIN EN 1264-ის მიხედვით და სერტიფიცირებულია: DIN CERTCO რეგისტრაციის ნომერი: 7 F 025.
866-D123_01 - 69395

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection