ავტომატური რეგულირება

ავტომატური რეგულირების სისტემა REHAU - ეს არის მუდმივი კომფორტი

  • • თბომარეგულირებელი სადგური TRS-V: თბომარეგულირებელი იატაკზედა სადგური გამოიყენება საცხოვრებელ სახლებში, რომლებშიც მოწყობილია ცენტრალური გათბობა ან ქვაბი და მასთან მიერთებული რადიატორული გათბობა.
  • • მუდმივი მახასიათებლების მარეგულირებელი კომპლექტი: განკუთვნილია იატაკზედა გათბობის მოწყობილობის მისაერთებლად რადიატორული გათბობის სისტემასთან.
  • • თბომარეგულირებელი სადგური TRS 20: რეგულირების კვანძი, რომელიც ყენდება ცენტრალურ თბოპუნქტში ან ქვაბზე.
  • • შემრევი კვანძები PMG-25/PMG-32: სატუმბო შემრევი სადგური იატაკზედა გათბობისათვის, რომელიც ყენდება ცენტრალურ თბოპუნქტში ან ქვაბზე.
  • • გათბობის რეგულატორი: გათბობის ელექტრონული რეგულატორი, რომელიც მზად არის გამოსაყენებლად.
  • • RAUMATIC M: ცალკე ოთახებში ტემპერატურის რეგულირების სისტემა.
  • • RAUMATIC R: ცალკე ოთახებში ტემპერატურის დისტანციური რადიორეგულირების სისტემა.
BAU-D1461 - 17089512

Engineering progress

Enhancing lives