შლანგები „უნივერსალი“

აღწერილობა

ჩვენ მზად ვართ თქვენი საბაღე ნაკვეთისთვის შემოგთავაზოთ მრავალფეროვანი გადაწყვეტილებები, რომლებიც დააკმაყოფილებს თქვენს ნებისმიერ მოთხოვნილებას.

უნივერსალის სახეობის შლაგების უპირატესობაა მორწყვა წყლის ნაკლები დანახარჯებით. საგანგებოდ შემუშავებული ტექნიკური გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფს წყლის თანაბარ მიწოდებას და წყლის წვეთოვანი მიწოდების ხარჯზე ზოგავს 70%-მდე წყალს!

უნივერსალის სახეობის შლაგები სხვადასხვა სიგრძისაა, და არმატურის საშუალებით შეიძლება მათი დაგრძელება ან დამოკლება. თქვენი საჭიროების მიხედვით შლანგების გაყვანა შესაძლებელია მიწაზეც და მიწის ქვეშაც. REHAU-ს კატალოგში წარმოდგენილი მრავალფეროვანი მაკომპლექტებელი ნაწილები ამარტივებს სარწყავი სისტემის გამოყენებას და ბაღში თქვენს მუშაობას დასვენებად აქცევს!

Armaturen für die Gartenbewässerung


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection