მილების დამაგრება RAUFIX სალტეებზე

RAUFIX სამაგრ სალტეზე მილების დამაგრების სისტემა – უნივერსალური გადაწყვეტა

  • პოლიპროპილენის სამაგრი სალტე RAUFIX მილების 5 მმ-ით აწევით, შეესაბამება დაყენების A1 კლასს DIN 18560 და DIN EN 13813-ის მიხედვით.
  • მილების მარტივი ან ორმაგი კლაკნილით დაგების დროს დაგების ბიჯი შეიძლება იყოს 5 სმ.
  • REHAU-ს სალტეების ჩამკეტი შეერთება უზრუნველყოფს 1 მ სიგრძის სალტეების მტკიცე გადაბმას ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე.
  • სხმული კლიფსები სალტეების ზედა მხარეზე უზრუნველყოფს მილების საიმედო დამაგრებას, იცავს მათ ამოწევისაგან.
  • ჭვილთ-კავების ბოლოებზე საგანგებოდ გაკეთებული კბილები უზრუნველყოფს თბოიზოლაციაზე სალტეების საიმედო მიმაგრებას.
  • REHAU-ს ჭვილთ-კავები ისმება REHAU-ს RAUFIX სამაგრი სალტეების ძირში არსებულ ნახვრეტში.
  • REHAU-ს პოლიეთილენის მტკიცე დამცავი შრე შეესაბამება DIN 18560-ის მოთხოვნებს, ხელს უშლის ტენისა და შევსებული წყლის შეღწევას მოჭერებიდან საიზოლაციო ფენაში, აგრეთვე ხმისა და თბოგამტარი „ხიდების“ წარმოქმნას.
  • RAUFIX სამაგრ სალტეზე მილების დამაგრების სისტემა შეესაბამება თბოტექნიკის მოთხოვნებს სამშნებლო ნორმების და წესების 41-01-2003, DIN EN 1264-ის მიხედვით და სერტიფიცირებულია: DIN CERTO, სარეგისტრაციო ნომერი: 7 F 026.
RAUFIX

Engineering progress

Enhancing lives