Kalkulator Ciśnienia Wiatru

Program do obliczania obciążenia wiatrem zgodnie z nową normą

Aby prawidłowo zaprojektować stolarkę okienną niezbędne jest określenie jej parametrów, zgodnych z aktualnymi wymaganiami. Poszczególne wartości powinny zostać podane przez zamawiającego lub projektanta, inwestora czy architekta. W praktyce jednak ten obowiązek często spada na producentów okien.

Jednym z tych parametrów jest dobór stolarki okiennej pod kątem spodziewanych obciążeń wiatrem. Można skorzystać przy tym z dokumentacji technicznych REHAU oraz programu ArchiEkspert Okienny REHAU. ArchiEkspert przyjmuje obciążenia z wytycznych ITB. Dodatkowo w programie, zamiast korzystać z tabeli opracowanych przez ITB, można wprowadzić dokładne obciążenia obliczone programem Kalkulator Ciśnienia Wiatru REHAU.

Po wprowadzeniu normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru” obliczenie obciążenia wiatrem znacznie się skomplikowało. Norma jest obszerna, uwzględnia więcej czynników. Mając świadomość, jak ważny jest dobór stolarki do obciążeń wiatrem, firma REHAU udostępnia swoim partnerom narzędzie - Kalkulator Ciśnienia Wiatru. Pozwala on na szybkie określenie obciążenia wiatrem zgodnie z ww. normą. Obliczenia wykonuje się w prosty sposób, wprowadzając tylko niezbędne dane. W każdym miejscu programu można skorzystać z podręcznika, który podpowiada sposób postępowania.

Jeżeli chcesz się zapoznać bliżej z programem Kalkulator Ciśnienia Wiatru REHAU lub wziąć udział w specjalnym szkoleniu, skontaktuj się z przedstawicielem REHAU. Możesz także wykorzystać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się po prawej stronie.

Klikając tutaj możesz się zalogować na swoje konto.

drukuj