Helmut Wagner
1925 – 2021

Helmut Wagner, zakladateľ a čestný prezident spoločnosti REHAU, v nedeľu 24. januára odišiel pokojne v kruhu svojej rodiny. Jeho podnikateľský duch nás bude sprevádzať aj v budúcnosti. Česť jeho pamiatke!

BART00001_51_helmut_wagner_1968_294873_0 - 294873


Helmut Wagner
1925 – 2021

Helmut Wagner, zakladateľ a čestný prezident spoločnosti REHAU, v nedeľu 24. januára odišiel pokojne v kruhu svojej rodiny. Jeho podnikateľský duch nás bude sprevádzať aj v budúcnosti. Česť jeho pamiatke!

Prihlásenie na zákaznícký portál

E-mailová adresa alebo heslo je nesprávne.

An error occured, please try again later. (Form was not sent!)

Zabudli ste svoje heslo?

Registrácia na zákaznícký portál REHAU

Engineering progress

Enhancing lives