A13-D054_534708_0 - 534708

Geotermálna energia

Kúrenia a chladenie zemným teplom

Zemné teplo je energia nazhromaždená v zemi, ktorá sa neustále dopĺňa pôsobením slnečného žiarenia a prúdením zemného tepla. Táto energia sa môže využívať nezávisle od počasia a ročného obdobia od hĺbky 1,5m. V hĺbke 10m prevláda stála teplota medzi 8° - 12°C.

Pri využívaní tepla zo zeme cirkuluje teplonosné médium cez rúry uložené vertikálne, radiálne a horizontálne. Médium preberá teplo zo zeme a odovzdáva ho tepelnému čerpadlu, ktoré takto získanú energiu využíva na kúrenie.

Firma REHAU ponúka so sortimentom RAUGEO kvalitné systémové riešenia na využitie zemného tepla na kúrenie a chladenie s použitím tepelného čerpadla. V kombinácii s podlahovým kúrením alebo temperovaním betónového jadra je tento systém mimoriadne hospodárny.


graphic_erdwaermesonde - 56564

graphic_erdwaermekollektor - 56560

graphic_erdwaermepfahl - 56563

Geotermálna sonda RAUGEO PE-Xa green

Geotermálne sondy sa spravidla zabudujú až do hĺbky 300 metrov, aby bolo možné na získavanie energie účinne využiť konštantnú teplotu vo väčšej hĺbke zeme.
Z hľadiska požiadaviek maximálnej bezpečnosti ponúka spoločnosť REHAU sondu RAUGEO PE-Xa green – jedinú geotermálnu sondu z vysoko odolného, zosieťovaného polyetylénu, bez zvárania na päte sondy. S jej drsnou vonkajšou vrstvou, ktorá v kombinácii s výplňovým materiálom zabezpečuje tesnosť systému, čo neponúkajú bežné geotermálne systémy.
 

Možnosti použitia:

 • Kúrenie a chladenie v spojení s tepelným čerpadlom
 • Free-cooling (pasívne chladenie obytných priestorov)
 • Nenamŕzanie voľných plôch , napr. vyhrievanie mostov a rámp
 • Akumulácia tepla v zemi, napr. v kombinácii so solárnymi zariadeniami
 • Optimálna na kombináciu s plošným vykurovaním a chladením alebo na temperovanie betónového jadra

Vaše výhody:

 • Systém sondy spĺňa najvyššie bezpečnostné požiadavky
 • Minimálna priepustnosť vody pre najlepší tepelný účinok
 • 10 ročná záruka (pozri záručný list RAUGEO PE-Xa, výtlačok č. 827510)

Plošný kolektor na efektívne vykurovanie zemným teplom

Pomocou horizontálne osadeného plošného kolektora sa teplo získava zo zeme z hĺbky 1,5 m.

Rúry plošného kolektora RAUGEO collect PE-Xa sú vysoko odolné voči mechanickým poškodeniam a bodovému zaťaženiu. Výkopový materiál môže byť spravidla použitý ako podložie. Tým sa ušetrí náročná výmena zeminy a klesajú náklady na pokládku.

V prípade nízkych nárokov na bodové zaťaženie a teplotnú odolnosť ponúka REHAU aj plošné kolektory z materiálu PE100 a PE100-RC.

Možnosti použitia:

 • Na vykurovanie spolu s tepelným čerpadlom
 • Použitie na veľké plochy (od 200m²)
 • Nízke náklady na montáž
 • Vďaka materiálu PE-Xa ukladanie bez pieskového lôžka
 • Vhodné na kombináciu s podlahovým kúrením

Výhody:

 • Vysokoodolný materiál PE-Xa (sieťovaný polyetylén)
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť rúr z PE-Xa
 • Žiadne náklady spojené s výmenou zeminy, nakoľko nie je potrebné pieskové lôžko
 • Nízke prevádzkové náklady a vysoká účinnosť
 • Možnosť použitia technológie nákladovo výhodného zapluhovania
 • Dlhodobá prevádzková bezpečnosť vďaka vysokej odolnosti materiálu voči bodovému zaťaženiu a trhlinám spôsobeným pnutím
 • Jednoduchá pokládka pri veľkom rozmere pozemku

Základové pilóty a využitie zemného tepla v jednom

Energetické pilóty sa osádzajú v modernom pozemnom staviteľstve pri málo únosnom podloží pre zakladanie stavieb. Na pilótach sú osadené kolektorové rúry. Preto hovoríme o energetickej pilóte, ktorá funguje na podobnom princípe ako krátke tepelné sondy a môže sa využívať na vykurovanie alebo chladenie.
Vďaka vynikajúcim materiálovým vlastnostiam a malému polomeru ohybu, sú rúry RAUGEO collect PE-Xa vhodné na použitie v energetických pilótach.

Možnosti použitia:

 • Osadenie rúr v základových pilótach
 • Vykurovanie spolu s tepelným čerpadlom
 • Free cooling (pasívne chladenie obytného priestoru)
 • Optimálne v kombinácii s plošným vykurovaním a chladením
 • Temperovanie betónového jadra

Výhody:

 • Pokrytie takmer celej spotreby energie, energiou získanou zo zeme
 • Žiadna dodatočná požiadavka na priestor pre zabudovanie
 • Jednoduchá montáž vďaka malému polomeru ohybu pri materiáli PE-Xa, aj pri nízkych teplotách
 • Najvyššia prevádzková bezpečnosť vďaka materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén)
 • Rúra existuje tiež vo vyhotovení s kyslíkovou bariérou ako PE-Xa plus

RAUGEO therm výplňový materiál

Vrtný otvor, ktorý vznikne pri vertikálnom alebo radiálnom vŕtaní musí byť následne vyplnený. Firma REHAU ponúka výplňový materiál odolný voči mrazu v týchto prevedeniach:

RAUGEO therm 2.0
Termicky vylepšený výplňový materiál s mernou tepelnou vodivosťou cca. 2,0 W/mK a výťažnosťou cca. 1,0 to/m³

RAUGEO GeoSolid
Termicky vylepšený výplňový materiál s mernou tepelnou vodivosťou cca. 2,35 - 2,40 W/mK a výťažnosťou cca. 1,4 - 1,5 to/m³

RAUGEO therm 1.2
Výplňový materiál s mernou tepelnou vodivosťou 1,2 W/mK a vysokou výťažnosťou cca. 0,7 to/m³


Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection