AGI_139906463_CL-Online - 111160

RAUCAD TechCON

RAUCAD je moderný grafický výpočtový program pre projektantov v odbore TZB

Program obsahuje 4 moduly:

 • výpočet tepelných strát
 • dimenzovanie vykurovacieho systému, plošného vykurovania a chladenia (stenové,stopné a podlahové vykurovanie&chladenie)
 • plán pokládky panelov pre suchý systém
 • vnútorný vodovod a kanalizácia

Ponúka komplexné vypracovanie projektu:

 • načítanie podkladov vo formátu DXF
 • spracovanie dokumentácie v 2D a 3D
 • automatické vytvorenie schémy navrhnutého systému
 • export vytvoreného výkresu do formátu DXF
 • automatické vytvorenie špecifikácie jednotlivých prvkov
 • cenovú kalkuláciu
 • bilancie výsledkov výpočtu
 • export výpočtu a špecifikácie materiálu do formátu PDF alebo XLS

Tepelné straty

Rozmery konštrukcií (stien, podláh, stropov a striech) preberá projektant priamo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čiaru preberie program jej tvar a vytvorí podľa neho stenu, ktorá sa zároveň prispôsobí strešnej konštrukcii. Rovnako jednoducho sa preberá aj tvar kriviek pri zadávaní podláh, stropov a striech. Plochy sú počítané z tvarov konštrukcií, ktoré preberá projektant priamo z pôdorysu. Vytvorenie stropu a strechy je možné jediným stlačením tlačidla, pričom sa skopíruje tvar podlahy. Strecha sa automaticky prispôsobuje zadaným strešným rovinám, čo výrazne uľahčuje výpočet podkrovných priestorov. Program automaticky vyhodnocuje miestnosti pod zadanou konštrukciou podlahy a prepočítava tepelné zisky, prípadne straty do aktuálnej miestnosti. V porovnaní s bežnými tabuľkovými programami na výpočet tepelných strát budov RAUCAD výrazne zjednodušuje a urýchľuje prácu. Projekt je možné exportovať do CAD formátu DXF a PDF.
Výpočet tepelných strát je možné vykonať v norme STN EN 12831.


Vykurovanie

Modul je rozdelený na dve časti:


Vykurovacia sústava

Program umožňuje projektantovi kresliť súčasne v 2D a 3D zobrazení, čím sa zvyšuje prehľadnosť projektovania a možnosť slobodnej, neobmedzenej práce pri návrhu. Na základe výsledkov z tepelných strát program navrhne poľa požiadaviek projektanta kotol a vykurovacie telesá. Jednotlivé zariadenia vykurovacej sústavy (ventily, rozdeľovače, EN a pod.) si projektant vyberá z katalógov a vkladá priamo do projektu v podobe 3D objektov. Tieto objekty obsahujú všetky potrebné informácie pre výpočet a výpis prvkov. Pri zadávaní potrubných rozvodov kreslí užívateľ čiaru, no program automaticky generuje 3D potrubie v tvare valca. Program kontroluje umiestnenie potrubí v projekte a v prípade kolízie projektanta ihneď upozorní. Výsledné dimenzovanie s posúdením tlakových strát sa vykoná na záver. Vo výpočte program navrhne dimenzie potrubí, vypočíta tlakové straty v úsekoch a nastaví škrtenie ventilov na vykurovacích telesách. V prípade návrhu vyvažovacích ventilov a regulátorov diferenčného tlaku, je výsledkom výpočtu aj vyregulovanie vykurovacej sústavy s nastavením škrtenia na vyvažovacích ventiloch. Program navrhuje aj 3- a 4-cestne ventily. Vykurovacie telesá je možné napojiť na kotol priamo (v ležatom rozvode), alebo cez rozdeľovač. Pre napojenie vykurovacieho telesa si projektant volí celú sadu napojenia pozostávajúcu z jednotlivých armatúr. Sady sú preddefinované, prípadne ich je možné vyskladať a uložiť do súboru pre ďalšie použitie. Program takto dokáže presne vyšpecifikovať výpis prvkov a vypočítať výslednú cenovú kalkuláciu.

Podlahové, stenové, stropné plošné vykurovanie a chladenie

Na základe tepelných strát a tepelnej záťaže miestností a zakreslených vykurovacích okruhov program vypočíta pri zvolenom systéme rozostup rúrok, výkon jednotlivých vykurovacích zón a nastavenie škrtenia ventilov na rozdeľovači. Projektant má možnosť meniť všetky vstupné parametre, okrajové podmienky a skladbu podlahy, stien a stropu. Podlahové vykurovanie v miestnosti je možné rozdeliť na neobmedzený počet pobytových a okrajových zón. Veľkú variabilitu výpočtu dodáva možnosť zadania odlišnej povrchovej teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotného spádu pre každú zónu. Program umožňuje výpočet tepelného výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím okruhom v susedných miestnostiach. Všetky hodnoty výpočtu je možné ručne upravovať. Samozrejmosťou je aj zohľadnenie tepelného a chladiaceho výkonu z potrubí prechádzajúcich danou miestnosťou, tvoriacich prípojky k vykurovacím a chladiacim okruhom v susedných miestnostiach. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Zdravotechnika

Modul zdravotechnika je rozdelený taktiež na dve časti:


Vnútorný vodovod

Grafická obsluha modulu je analogická s modulom vykurovacej potrubnej siete. Modul rieši návrh zriaďovacích predmetov, výtokových armatúr, zásobníkov TÚV, cirkulačného potrubia a samotný výpočet dimenzií a tlakových strát potrubných rozvodov vnútorného vodovodu. Samozrejmosťou je aj výpočet prietokov, izolácií a dimenzií cirkulačného potrubia. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre vodovod, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF.. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

Vnútorná kanalizácia

Modul rieši návrh sanitárnych zariadení s popisom (umývadlo, vaňa, WC, sprcha, kan. Vpusť), kompletné zakreslenie kanalizačných rozvodov do projektu a automatickou segmentáciou potrubí na typizované tvarovky. Následne je možné vykonať dimenzovanie kanalizačných rozvodov (návrh priemerov potrubí) s automatickým popisom tvaroviek a dimenzií (odbočky, redukcie, sklon, priemery, oblúky, stúpačky). Program kontroluje dodržanie zadaného sklonu pri kreslení kanalizačného potrubia, automaticky navrhuje vetracie hlavice a čistiace kusy a zakreslí ich priamo do projektu. Potrubné rozvody je možné zobraziť aj v 3D zobrazení pre kontrolu kolízií. Modul ponúka aj funkciu pre automatické vytvorenie rozvinutého rezu pre kanalizáciu, s kótami a podrobným popisom. Projekt je možne exportovať do CAD formátu DXF a PDF. Pre celý projekt je možné vyhotoviť automatickú špecifikáciu navrhnutých produktov.

REHAU Vám ponúka profesionálnu podporu.

V rámci technickej podpory Vám ponúkame využitia hotline služby. Stačí nás kontaktovať e-mailom alebo zavolať na hotline kontakt. Problém buď vyriešime okamžite, alebo v rámci možností v čo najkratšom čase tak, aby Vás to nezdržovalo v ďalšej práci s projektom.
Taktiež ponúkame školenia pre začiatočníkov, tak ako aj pre pokročilých užívateľov. Ak sa jedná o školení noviniek programu alebo jednotlivých modulov
Školenie môže byť individuálne alebo pre väčšiu skupinu projektantov u Vás v kancelárii alebo u nás v centrále v Bratislave. Termín školenia si prosím dohodnite na nižšie uvedenom e-maily resp. telefónom čísle.
Ponúkame možnosť sa pripojiť na diaľku na Váš počítač a navrhnúť riešenia priamo on-line na danom projekte.
Všetky školenia a poradenská činnosť je samozrejme zdarma.

K dispozícii sú taktiež rozsiahle manuály k jednotlivým modulom, ktoré Vás povedú krok za krokom od založenia projektu, cez výpočet až po cenovú ponuku. Tieto manuály sa automaticky uložia na plochu Vášho počítača v rámci inštalácie programu
 

Pre hotline píšte: e-mail: raucad.sk@rehau.com

Pre správnu funkčnosť programu musí mať Váš počítač minimálne nasledovné parametre:

 • operačný systém Windows 7, 8 a 10
 • minimálne 2 GHz procesor, 4 GB RAM
 • minimálne 1 GB voľného miesta na disku
 • minimálne rozlíšenie obrazovky 1366x768
 • odporúčame 2 tlačidlovú myš s kolieskom

Najnovšiu verziu programu RAUCAD TECHCON si prosím stiahnite z linku:

RAUCAD-TechCON X (10.2)

Po stiahnutie súboru, ktorý je zbalený do formátu ZIP, je potreba tento ZIP súbor rozbaliť do novej zložky a až následne inštalovať!

V prípade otázok nás prosím kontaktujte:

Pre hotline volajte: +421 905 449 433
alebo píšte na e-mail: raucad.sk@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection