Storm

Napäťové siete

Popis

Program ochranných potrubí RAUGUARD HV uložených v zemi pre káble vysokého a veľmi vysokého napätia

Vysokonapäťové a veľmi vysokonapäťové káble sa pri pokladaní do zeme zvyčajne ukladajú do ochranných potrubí, aby sa umožnil rýchlejší postup výstavby (iba obmedzene otvorené výkopy), zabezpečenie dodatočnej ochrany káblov, vymeniteľnosť káblov a dodatočného ochladzovania káblov.

Program ochranných potrubí RAUGUARD HV bol vyvinutý pre zvýšené požiadavky pre vysokonapäťové rozvody (nárast teploty a hmotnosti káblov), a tak stanovuje nové štandardy pre ochranné potrubia v podzemných rozvodoch.

Výhody

 • Dvojité hrdlá s pevne vloženým tesnením pre rýchle a nepriepustné uloženie v otvorených výkopoch.
 • Hospodárna ochrana proti vztlaku pri ukladaní v tekutých pôdach.
 • Optimalizovaná ochrana zubov pri vysokotlakovom vŕtaní.
 • Zváranie na tupo so zníženou časovou náročnosťou v porovnaní s PE.
 • Znížené trenie pri zaťahovaní alebo výmene káblov.
 • Zaťahovanie káblov je možné z oboch strán.
 • Vysoko tepelne stabilizované pre dlhodobú tepelnú odolnosť.
 • Optimalizovaný odvod tepla do okolitej pôdy.
 • Možnosť zlepšenia odvádzania tepla z ochranného potrubia.
 • Optimalizovaná kompenzácia magnetických polí jednotlivých fázových vodičov.
 • Špecifické príslušenstvo pre projekt (predohnuté potrubia, dištančné rozpery)

Možné použitie

Potrubia RAUGUARD HV sa dajú použiť pre zakopané vysokonapäťové a veľmi vysokonapäťové vedenia. Uloženie potrubia sa môže uskutočňovať ako otvorenom výkope, tak aj bez výkopu, napr. pomocou HDD vŕtania. Hrúbka steny potrubia závisí od požiadaviek projektu. Systém RAUGUARD HV sa môže voliteľne použiť aj na chladenie káblov.

Typické podzemné káblové trasy sú:

 • Úseky podzemných vysokonapäťových káblových vedení
 • Diaľkové vysokonapäťové káblové trasy v meste
 • Podzemné prípojky elektrární
 • Pozemné káblové trasy na pripojenie veterných polí na mori

Výrobný program

Na zabudovanie v otvorených výkopoch sa odporúča verzia s hrúbkou steny SDR 26, kruhová tuhosť 10 kN/m² (SN10) s dvojitým hrdlom, ktoré je na potrubí pevne osadené vo výrobe, vrátane bezpečnostného tesniaceho krúžku z EPDM. Dvojité hrdlo je navrhnuté tak, aby sa káble dali vtiahnuť do potrubia z oboch strán.

Pre bezvýkopovú inštaláciu (metóda HDD vŕtania) sa RAUGUARD HV vyrába v hrubších hrúbkach steny SDR17 (kruhová tuhosť 35 kN/m²) a SDR11 (kruhová tuhosť 140 kN/m²) ako hladké vyhotovvenie. Pre každý projekt sa musí vypočítať a definovať požadovaná hrúbka steny.

Súčasti systému

 • 6 alebo 12 m dĺžky potrubí
 • Dvojité hrdlá
 • Násuvné presuvky
 • Potrubia s ohybom
 • Dištančné držiaky
 • Koncové zátky

Na stiahnutie

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection