Výstavba kanalizácie

ITB_0528 - 11910139

Hospodárne riešenia pre výstavbu kanalizácie

AWADUKT PP - kompletný sortiment pre moderné odvodňovacie systémy

Moderné kanalizačné systémy - potrubné systémy s tvarovkami, prípojkami a šachtami - by mali byť odolné, stabilné, trvalo nepriepustné a hospodárne. Cenovo výhodné pri nákupe, inštalácii a prevádzke. S AWADUKT PP máte pevnú kontrolu nákladov počas celej životnosti. Odolnosť proti nárazu a manipulačné vlastnosti materiálu PP sú omnoho lepšie ako pri betóne a kamenine pri zachovaní rovnakej trvanlivosti.

Hospodárnosť a náklady počas životného cyklu v novom zákone o obstarávaní

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2016 po prvýkrát jasne definovala hospodárnosť investícií: zákazka by sa mala zadať ponuke s najlepším pomerom cena/výkon. To kladie dôraz na kvalitu, udržateľnosť a inovácie. Znázorňujú sa v nákladoch tzv. životného cyklu: od získavania surovín až po odstránenie. Napríklad udržateľné výrobky z energeticky efektívnejšej výroby môžu byť vyššie ohodnotené.

Stručne povedané: Súťaž nevyhráva najlacnejšia ponuka. Zákazka sa zadáva produktu, ktorý ponúka najlepší pomer cena/výkon počas celého životného cyklu - od dokončenia počas prevádzky až po demontáž.

Vaša výhoda: náklady na životný cyklus pevne pod kontrolou

Rýchlejšie plánovanie so všestrannou podporou
 

Plánovanie

Jednoduché plánovanie aj v zložitých inštalačných situáciách.
Ideálne pre plytké montážne hĺbky a tiež veľké prekrytia vďaka vhodnej škále tvaroviek pre rovnomernú minimálnu tuhosť krúžku

Podpora odborného plánovania

 • Výpočty hospodárnosti
 • Statické a hydraulické výpočty potrubných rozvodov
 • CAD-Dáta
 • Texty do ponúk

S vhodným softwarom

 • Net-san software pre návrh kanalizácie
 • Online statický výpočet

Šetrenie dopravných, montážnych a výkopových nákladov

Realizácia

Nižšie dopravné náklady

 • Využitie vozidiel menšej veľkosti
 • Vysoká odolnosť proti nárazom materiálu PP chráni pred poškodením počas prepravy

Nižšie montážne náklady
Rýchlejšiu montáž a zabudovanie umožňuje nižšia hmotnosť AWADUKT PP oproti betónu alebo kamenine.

Úspory pri zemných prácach
Presný návrh šácht znižuje nutnosť zemných prác kvôli menším rozmerom

Dlhé doby odpisovania, nižšie náklady na údržbu, udržateľné a progresívne

Prevádzka

Nízke náklady na amortizáciu

 • 100-ročná životnosť, certifikovaná Norimberským štátnym obchodným ústavom
 • Šachty a pripojenia: 100 % trvalo tesné vďaka šachtovému tesneniu bez zaťaženia a systému Safety-Lock

Úspory na údržbu

 • Preukázaná odolnosť proti prerastaniu koreňov celého systému
 • pH-odolnosť a odolnosť proti korózii vďaka použitiu 100 % polypropylénu

Bezpečná budúcnosť bez renovácií 
Vďaka vysokej statickej a dynamickej zaťažiteľnosti predurčený na rastúci objem dopravy

10 rokov záruka
10 ročná záruka vrátane nákladov na inštaláciu a odstránenie - 1 záručný partner

Udržateľne investované
Prvá spoločnosť v inžinierskom staviteľstve, ktorá získala zlato v hodnotení Cradle to Cradle pre kanalizačné rúrové systémy AWADUKT PP SN10 a AWADUKT HPP SN16

Hospodárnosť od začiatku

Všetky naše skúsenosti sme investovali do citlivých bodov: Vysoká dynamická odolnosť pri zohľadnení rastúceho objemu premávky. Odolnosť proti prerastaniu koreňov, ktorá sa stáva čoraz dôležitejšou z hľadiska vysokej hustoty zastavanosti. Návrh šácht šetrí náklady a priestor. Zaťažiteľnosť šácht, aby sa zabránilo renováciám. Vhodný program tvaroviek zabezpečuje spoľahlivé a dlhodobé kanalizačné riešenia zabudovania v plytkých hĺbkach ako aj pri veľkých prekrytiach. A pretože sme presvedčení o našom systéme, ponúkame vám 10-ročnú záruku vrátane nákladov na inštaláciu a odstránenie v súlade s podmienkami záručného certifikátu REHAU.

Úsporný potenciál kanalizačných šácht

37 % úspora nákladov pri plastových šachtách

Počas celej životnosti ušetríte pri investovaní do PP šácht viac ako tretinu nákladov, pretože veľký podiel sa pripisuje nákladom na renováciu a údržbu. Vyššie investičné náklady na plastové šachty, ktoré tvoria iba 10 % z celkového objemu stavebného projektu, sú v porovnaní s týmito zanedbateľné. PP šachty svojimi silnými stránkami stoja za celkové zváženie.


-37 % úspora nákladov

ITB_0541 - 19196970

Dynamická odolnosť - prostriedok proti poškodeniu kanálizácie

Podľa štúdie DWA o stave kanalizačného systému z roku 2009 je poškodenie poklopov a rámov s 37 % podielom najčastejším poškodením betónových šácht. Dynamicky zaťažiteľné až do 10 t tlaku kolesa - dvojité zaťaženie, ktoré spôsobí nákladné vozidlo – pri plastovej šachte sa tieto sily prenášajú šikmo do okolitej pôdy. Týmto sa úspešne zamedzí nákladom na sanáciu.

Bezpečná investícia: Tesná, odolná voči vztlaku a trvanlivá - zaručená

100 % tesnosť zabezpečuje nezaťažené šachtové tesnenie v kombinácii s naším tesniacim systémom Safety-Lock. Vďaka zaisteniu vystužovacích rebier sú naše AWAŠACHTY bezpečne osadené v zemi - dokonca aj pri vyšších hladinách podzemnej vody. Rovnako ako všetky naše výrobky vyrobené z čistého polypropylénu bez plnív, aj naše AWAŠACHTY sú 100 rokov odolné voči pH a korózii, certifikované Štátnym obchodným ústavom v Norimbergu. Preto vám v súlade s našim záručným certifikátom poskytujeme 10-ročnú záruku vrátane nákladov na inštaláciu a odstránenie. Mnoho slovenských obcí už osadilo AWAŠACHTY. Presvedčte sa sami10 ročná záruka

Trvale udržateľné investovanie

Trvalo udržateľné výrobky pre udržateľnú výstavbu - to je naša požiadavka. Preto sme obzvlášť hrdí na to, že sme prvou spoločnosťou v oblasti stavebníctva, ktorá získala certifikáciu Cradle to Cradle so statusom „Zlato“ pre náš systém kanalizačných potrubí AWADUKT PP.

Pre vás to znamená: Investujete do udržateľných výrobkov obsahujúcich najlepšie materiály s energeticky efektívnou výrobou a vysokou mierou recyklácie.

Takto vyrábame naše kanalizačné potrubia s takmer nulovými emisiami CO2 a so 100 % ekologickou elektrinou. Vďaka nízkej hmotnosti - v porovnaní s betónom alebo kameninou - a decentralizovaným logistickým centrám ušetríme počas prepravy tonokilometre. To spolu so životnosťou najmenej 100 rokov certifikovanou spoločnosťou LGA robí z našich kanalizačných systémov udržateľnú alternatívu pri výstavbe kanalizácie. Kritérium, ktorému nový zákon o verejnom obstarávaní prikladá osobitný význam.

MTB_M_IFAT_16_D049 - 6589867

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection