Vsakovanie a retencia

Systém, ktorý dokáže oboje: Modulárny stavebnicový systém RAUSIKKO

Či už je to vsakovanie alebo retencia - RAUSIKKO robí návrh jednoduchším. Vďaka svojej modulárnej produktovej súprave je vhodný pre všetky možnosti použitia pri hospodárení s dažďovou vodou.

Regenwasserversickerung


Vsakovanie dažďovej vody

Vsakovanie na mieste. Decentralizované hospodárenie s dažďovou vodou odbremeňuje kanalizačný systém a podporuje novú tvorbu podzemnej vody. Ponúkame riešenia pre odvodnenie bezchybných, tolerovateľne a netolerovateľne znečistených plôch.

Regenwasserrückhaltung


Zadržiavanie dažďovej vody

Zadržanie dažďovej vody a vypustenie kontrolovaným spôsobom - riešenie, ak nie je možné vsakovanie na mieste. Výhoda: Existujúce kanalizačné siete sú odbremenené - nákladné rozšírenie kanalizačnej siete nie je potrebné.

Naši odborníci Vás podporia pri vývoji najlepšieho riešenia. Náš výpočtový softvér pre vsakovacie a retenčné systémy Vám pomôže s návrhom.

Univerzálny talent: RAUSIKKO Box


Hlavný prvok RAUSIKKO riešenia

Vďaka veľkému využiteľnému objemu až 960 litrov/m³ umožňuje dočasnú akumuláciu dažďovej vody pod zemou. Vaša výhoda pri plánovaní: Plocha nad rigolom je 100 % využiteľná - ako parkovisko alebo príjazdová cesta.

Das universelle Talent: RAUSIKKO Box

Až 960 litrov dažďovej vody

môže RAUSIKKO Box akumulovať v jednom kubickom metri svojho objemu. Štrkový rigol obsiahne objem iba 300 litrov.

ZAŤAŽITEĽNÝ DO SLW 60

S RAUSIKKO Boxami SX vytvoríte mimoriadne únosný systém Rigol-Box. Boxy sú určené na celkove zaťaženie ťažkou dopravou do 60 ton a môžu byť zabudované do hĺbky 4 metre.

100 % bezplatný servis

My v REHAU Vám ponúkame komplexné poradenstvo a podporu vo všetkých fázach vášho projektu - od predbežného návrhu až po pokyny na stavenisku.

Preplachovací kanál

Čistenie bez kompromisov

Mnoho riešení vsakovacích boxov umožňuje, aby hrubé a jemné nečistoty boli takmer bez prekážok vsakované. Vysokotlakové preplachovacie kanály distribuujú sedimenty do vsakovacieho systému a tlačia ich do geotextílie. Týmto účinnosť vsakovania klesá.

Integrovaný preplachovací kanál - čistá záležitosť

Vybavili sme náš RAUSIKKO Box integrovaným vysokotlakovým preplachovacím čistiacim kanálom. Zhromažďuje naplavené sedimenty v uzavretom prietokovom lôžku. Pravidelne sa čistí, predlžuje životnosť a účinnosť Vašich akumulačných blokov.

Video: kontrola a čistenie zariadenia RAUSIKKO Box

Pozrite sa, aké efektívne a jednoduché je čistenie zariadenia RAUSIKKO Box:

Dlhodobejšiu životnosť zariadenia dosiahneme predsadením čistiacich prvkov ako sú RAUSIKKO HydroClean alebo RAUSIKKO HydroMaxx.

Funkčné boxy s preplachovacím kanálom

Funkčný box s preplachovacím kanálom je k dispozícii aj ako box pre vysoké zaťaženie a ako polovičný box.

RAUSIKKO Box 8.6 SC
Akumulačný box s integrovaným preplachovacím kanálom umožňuje optimálne čistenie systému

RAUSIKKO Box 8.6 HC
Vysokozaťažiteľný akumulačný box s integrovaným preplachovacím kanálom umožňuje optimálne čistenie systému – najmä pri vysokých nárokoch na únosnosť a statickú bezpečnosť

RAUSIKKO Box 8.3 SC
Polovičný akumulačný box vytvára akumulačný objem pri polovičnej výške a vďaka integrovanému preplachovaciemu kanálu umožňuje optimálne čistenie systému.

19.10.2020 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

doc

Stiahnuť
(doc, 35 KB)

24.11.2023 RAUSIKKO BOX

Návod na zabudovanie (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 2 MB)

04.07.2023 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 236 KB)

Únosnosť a bezpečnosť v novej dimenzii

Vysokozaťažiteľný RAUSIKKO Box čelí osobitným výzvam:

Do SLW 60

Vertikálna a horizontálna únosnosť zaisťuje stabilitu a bezpečnosť

Prekrytie iba 0,8 m

umožňuje vysoké zaťaženie napr. pre nákladnú dopravu

Nad 6 m

Možná hĺbka zabudovania

hochlastbox - 106604

Vysokozaťažiteľné Boxy

RAUSIKKO Box 8.6 H
Vysokozaťažiteľný akumulačný box pre vysoké nároky na únosnosť a statickú bezpečnosť

RAUSIKKO Box 8.6 HC
Vysokozaťažiteľný akumulačný box s integrovaným preplachovacím kanálom umožňuje optimálne čistenie systému – najmä pri vysokých nárokoch na únosnosť a statickú bezpečnosť

19.10.2020 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

doc

Stiahnuť
(doc, 35 KB)

24.11.2023 RAUSIKKO BOX

Návod na zabudovanie (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 2 MB)

04.07.2023 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 236 KB)

Video: RAUSIKKO záťažová skúška žeriavom

Vysoké zaťaženie poskytuje bezpečnosť: Pri praktickom teste vysokozaťažiteľný RAUSIKKO box vydrží bez problémov zaťaženie žeriavom 48 t.

Úspora priestoru

RAUSIKKO Box SX: Perfektná úspora priestoru pre mesto

Maximálny zásobník pri minimálnom úložnom objeme

S RAUSIKKO Boxom SX sa môžete vyhnúť problémom s priestorom na tesných staveniskách, napr. vo vnútri mestských oblastí: Všetky prvky boxov sa dodávajú naskladané do seba a môžu byť uložené tak, aby sa ušetrilo miesto na stavbe až do zabudovania. Preto na stavbu prichádza jedno nákladné auto namiesto štyroch.

Stohovaním jednotlivých boxov na dvojitej palete môže byť zostavená akumulácia dažďovej vody v objeme viac ako 14 metrov kubických.

29.06.2023 RAUSIKKO Box SX

Hospodárenie s dažďovou vodou s RAUSIKKO Boxom SX (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 1 MB)

30.06.2023 RAUSIKKO Box SX

Návod na zabudovanie (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 12 MB)

19.10.2020 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

doc

Stiahnuť
(doc, 35 KB)

04.07.2023 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 236 KB)

75 %
menej úložného priestoru

S RAUSIKKO Boxom SX sa môžete vyhnúť problémom s priestorom na tesných staveniskách, napr. vo vnútri mestských oblastí: Všetky prvky boxov sa dodávajú naskladané do seba a môžu byť uložene tak, aby sa ušetrilo miesto na stavbe až do zabudovania. Preto na stavbu prichádza jedno nákladné auto namiesto štyroch.

>14 m³
zásobného objemu na palete

Stohovaním jednotlivých boxov na dvojitej palete môže byť zostavená akumulácia dažďovej vody v objeme viac ako 14 metrov kubických.

versickerung-und-rueckhaltung - 107422


Video RAUSIKKO Box SX

Rúry pre hospodárenie s dažďovou vodou

Na vsakovanie dažďovej vody systémom rúra-rigol alebo koryto-rúra-rigol alebo ako akumulačný kanál

Vsakovacie rúry sú vhodné na vsakovanie, zadržiavanie a akumuláciu prevažne čistej alebo iba mierne znečistenej dažďovej vody zo strešných plôch v obytných a komerčných zónach. Popri úplnom vsakovaní sú v centre pozornosti tiež neperforované systémy na zadržiavanie dažďových vôd s regulovaným odtokom.

Vsakovacia rúra RAUSIKKO PE

Vsakovacie rúry RAUSIKKO PE vyrobené z PE podľa DIN 42962-1 sú vhodné pre potrubné rigoly na úplné vsiaknutie prevažne čistej dažďovej vody zo strešných plôch v obytných a komerčných zónach, ako aj pre korytové rigoly na vsiaknutie mierne znečistenej dažďovej vody.

 • Optimálne rozloženie vody v rigole vďaka 3-stupňovej, 8-násobnej perforácii je rúra rozdelená na vyrovnávaciu/prepadovú zónu, absorpčnú/odvádzaciu zónu a rozdeľovaciu zónu
 • K dispozícii ako DN355 TP a DN200 TP
 • 40 % väčší akumulačný objem s našimi vsakovacími rúrami DN355 v porovnaní s rúrami s menovitým priemerom DN300
 • Dĺžka 6 m s nastrčeným dvojitým hrdlom
 • Možné zaťaženie SLW60 pri krytí ≥ 0,8 m a hĺbkou zabudovania ≤ 4 m *

* Šírka výkopu podľa DIN EN 1610, bez podzemnej vody, podmienky uloženia a zásypu A4/B4, pôda E1/E2 = G1/Dpr = 97 %, E3/E4 = G3/Dpr = 95%.

Pri väčších objemoch: veľkokapacitná rúra RAUVIA

Systémy hospodárenia s dažďovou vodou a ich prevedenie je stále variabilnejšie. Ak sú potrebné väčšie objemy, na vsakovanie a zadržiavanie sa používajú veľkokapacitné rúry RAUVIA vyrobené z PE-HD podľa EN13476.

 • K dispozícii od DN ID300 až DN ID1000
 • Vsakovacie a transportné rúry pre rôzne prípady použitia, napr. vsakovanie, retencia a využívanie
 • Rozsiahly komplexný systém s prechodmi na KG pre použitie ako akumulačný kanál
 • Kamerová skúška ako aj čistenie možné vďaka príslušnému šachtovému programu
 • Možné zaťaženie SLW60 pri krytí ≥ 0,8 m a hĺbkou zabudovania ≤ 4 m *


* Šírka výkopu podľa DIN EN 1610, bez podzemnej vody, podmienky uloženia a zásypu A4/B4, pôda E1/E2 = G1/Dpr = 97 %, E3/E4 = G3/Dpr = 95%.

19.10.2020 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

doc

Stiahnuť
(doc, 35 KB)

04.07.2023 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 236 KB)

04.07.2023 Hospodárenie s dažďovou vodou – rúrové systémy

Dotazník na výpočet statiky (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 385 KB)

Šachty

RAUSIKKO šachty

Kontrolné, čistiace a regulačné šachty pre hospodárenie s dažďovou vodou

V sortimente RAUSIKKO nájdete pre každé použitie tú správnu šachtu - ako štandardnú verziu alebo vyrobenú ako špecifický objekt:

 • Kontrolná šachta
 • Čistiaca šachta
 • Prítoková šachta
 • Šachta so zabudovaným škrtením
 • Čerpacia šachta

Prehľad vašich výhod

 • Rýchle a jednoduché zabudovanie jednotlivých komponentov
 • Adaptabilné pre všetky prípady použitia boxov a rúrových systémov
 • Bezproblémová inštalácia pod pojazdnými plochami
 • Kompletný sortiment príslušenstva
 • Jednoduchá kontrola a čistenie zariadení
19.10.2020 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

doc

Stiahnuť
(doc, 35 KB)

04.07.2023 RAUSIKKO

Objektový dotazník (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 236 KB)

17.05.2024 RAUSIKKO šachty DN 1000

šachtový formulár (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 531 KB)

04.07.2023 RAUSIKKO šachty DN 600

šachtový formulár (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 398 KB)

Geotextília

Trvalá ochrana vášho systému dažďovej vody

Akumulačné prvky RAUSIKKO box a rúry sú obalujú geotextíliou. Dažďová voda tak môže bez problémov vtekať do vsakovacieho zariadenia a geotextília zabraňuje premývaniu rigolu. Šetrné k životnému prostrediu a odolné proti hnilobe.

Vlastnosti geotextílie

 • Zloženie zo 100 % PP
 • Prepúšťa vodu
 • Zadržiava zeminu
 • Odolná voči chemikáliám a mikroorganizmom, ktoré sa prirodzene nachádzajú v pôde
 • Plošná hmotnosť od 180 do 200 g/m²
 • Šírky od 1,0 m do 3,0 m

Ausschreibungstexte

Definície výrobkov

Pre výber správneho produktu, vás podporujeme podrobnými informáciami.

Ak potrebujete naše texty súťažných podkladov ako súbory Word, kontaktujte nás.


K súťažným textom

Najkratšia cesta k správnemu riešeniu

S našou koncepciou nájdete ten pravý systém pre vaše požiadavky za pár sekúnd:

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection