Čistenie

Ošetrovanie dažďovej vody: Pre dlhú životnosť rigolov

Ak sa má dažďová voda na mieste znova odovzdávať, nesmie obsahovať žiadne škodlivé látky, aby nedošlo k poškodeniu podzemných a povrchových vôd. Hrubé nečistoty, piesok, sedimenty a blato upchávajú rigoly a mali by sa z dôvodu zaistenia dlhodobej funkcie odfiltrovať z dažďovej vody.


Pevné látky: Prípad pre mechanické čistenie

Ťažké častice znečistených nerozpustených pevných látok vody sa usadia na dne. Podľa tohto princípu sedimentácie pracuje naše RAUSIKKO SediClean.

RAUSIKKO SediClean sa inštaluje do malej hĺbky do zeme - plocha nad ňou je využiteľná a zaťažiteľná. Toto sú dve hlavné výhody v porovnaní s otvorenými čistiacimi zariadeniami dažďovej vody bežne používanými v konvenčných systémoch.

Ťažké kovy v dažďovej vode: Filtre zabezpečia túto úlohu spoľahlivo

Tečúca dažďová voda z medených striech alebo z oblastí s hustou premávkou, ako sú parkoviská alebo príjazdové cesty, absorbuje okrem pevných látok aj rozpustné ťažké kovy. Tieto látky poškodzujú životné prostredie a musia byť odstránené pomocou filtrov a zadržané natrvalo, kým sa materiál filtra nevymení.

Náš RAUSIKKO HydroClean tu vykonáva plnú funkciu a ťažké kovy sa zachytávajú pomocou viacstupňového filtračného princípu - spoločnosť DIBt to preukázala a udelila „všeobecné konštrukčné osvedčenie“.

Údržba: jednoducho realizovateľná pomocou bežného vybavenia

Vďaka ich konštrukcii sú naše čistiace šachty ľahko prístupné pre kontrolu a údržbu. Pevné látky môžu byť odsávané konvenčným čistiacim zariadením alebo filtračný materiál môže byť jednoducho vymenený za nový.

Zaťažiteľnosť: ľahká ale napriek tomu odolná

Odolná ako betónová šachta, napriek tomu ľahká a šetriaca priestor: Naše čistiace šachty sa môžu inštalovaťč až do triedy zaťaženia 5, SLW 60.

Využitie pre veľké plochy

Inteligentná kombinácia pre veľké plochy: RAUSIKKO HydroMaxx

2 000 m² silne využívaných dopravných plôch - viac ako 100 % čistiaci účinok: dokáže to iba RAUSIKKO HydroMaxx.

RAUSIKKO HydroMaxx kombinuje stupne čistenia: V sedimentačnom module RAUSIKKO SediClean sa oddeľujú pevné materiály ako je piesok, oder z bŕzd a pneumatík a ľahké kvapaliny. V druhom čistiacom kroku sa z predčistenej vody odstránia rozpustené ťažké kovy ako je meď a zinok, uhľovodíky z minerálnych olejov a najjemnejšie nečistoty.

Väčší výkon ako sa vyžaduje

LGA/TÜV Porýnie potvrdil: RAUSIKKO HydroMaxx spĺňa oficiálne požiadavky pre každý typ kontaminácie na viac ako 100 %. Pri filtrovateľných látkach ako sú oder z pneumatík a bŕzd a piesok, pri uhľovodíkoch z minerálnych olejov a rozpustených ťažkých kovoch ako sú zinok a meď robí HydroMaxx viac ako nemecký inštitút pre stavebnú techniku skrátene DIBt vyžaduje.

RAUSIKKO_HydroMaxx - 106609

2.000 m² a viac

Na jeden RAUSIKKO HydroMaxx môžete napojiť až 2 000 m² silne využívaných dopravných plôch a kedykoľvek ich rozšíriť ich paralelným prepojením. Ideálne pre dopravné oblasti: priestor šetriaca inštalácia pod parkoviskami alebo príjazdovými cestami.

Naše systémy úpravy dažďovej vody

Od nezávadných po netolerovateľne znečistené - máme pre každý prípad použitia vhodný systém na čistenie dažďovej vody

RAUSIKKO HydroMaxx

Čistenie

 • 2-stupňové: mechanické a chemické čistenie
 • Modulárny čistiaci systém pozostávajúci zo sedimentačnej rúry a filtračnej šachty
 • Zadržiavanie rozpustených a nerozpustených škodlivín ako sú ťažké kovy, olej, benzín, meď, zinok
 • Vyčistená voda môže následne vsakovať alebo byť vypustená do prirodzeného povodia

Napojiteľné plochy

 • cca. 2.000 m² na zariadenie
 • Rozšírenie možné paralelným prepojením

Oblasť použitia
silne využívané plochy ako sú parkoviská alebo príjazdové cesty

Osvedčenie
Osvedčenie Z-84.2-18 podľa skúšobného katalógu DIBt. Úradné požiadavky pri každom type znečistenia na viac ako 100 % splnené.

Zaťažiteľnosť
Pojazdný vozidlami s ťažkými nákladmi: Možné zabudovanie pod povrchom s dopravným zaťažením SLW 60

RAUSIKKO HydroClean

Čistenie

 • Mechanické a chemické čistenie
 • 4-dielny filtračný systém v troch rôznych vyhotoveniach pre nezávadné, tolerovateľne znečistené a netolerovateľne znečistené plochy podľa DWA -A 138
 • Vyčistená voda môže následne vsakovať alebo byť vypustená do prirodzeného povodia

Napojiteľné plochy
500 až 1 000 m² v závislosti od typu

Osvedčenie
Všeobecné konštrukčné osvedčenie Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku DIBt Z-84.2-6 pre typ HT

 • Konštrukčné osvedčenie podľa vodného zákona Bavorského štátneho úradu pre ochranu životného prostredia LfU „na úpravu zrážkovej vody z kovových (strešných) povrchov na následné vsakovanie“ BY-41F-2016/2.0.0 pre typ M
 • Prísne limity BBodSchV sú splnené

Zaťažiteľnosť
Pojazdný vozidlami s ťažkými nákladmi: Možné zabudovanie pod povrchom s dopravným zaťažením SLW 60

25.07.2023 Výpočtová tabuľka podľa M153 (DE)
zip

Stiahnuť
(zip, 76 KB)

RAUSIKKO FilterClean

Čistenie

 • Mechanické čistenie pomocou hydrodynamického odlučovača: nečistota zostáva v sedimentačnom kolektore a môže sa odtiaľ odčerpať
 • Zvyšky olejov sa vďaka ich nízkej objemovej hmotnosti zadržiavajú na povrchu
 • Vyčistená voda môže následne vsakovať alebo byť vypustená do prirodzeného povodia

Napojiteľné plochy
maximálne 2000 m²

Osvedčenie

 • Preukázaná čistiaca účinnosť podľa IKT
 • Testované podľa požiadaviek Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt)

Zaťažiteľnosť
Pojazdný vozidlami s ťažkými nákladmi: Možné zabudovanie pod povrchom s dopravným zaťažením SLW 60

25.07.2023 Výpočtová tabuľka podľa M153 (DE)
zip

Stiahnuť
(zip, 76 KB)

RAUSIKKO SediClean

Čistenie

 • Mechanické čistenie zabezpečuje účinné zadržiavanie nečistôt
 • Vysoký zádržný objem pre ľahké kvapaliny ako je benzín a olej napr. v prípade nehody.
 • Dobre kombinovateľné: Pre dodatočné čistenie rozpustených znečisťujúcich látok sa dá SediClean rozšíriť (pozri HydroClean, HydroMaxx).

Napojiteľné plochy
Variabilná sedimentačná plocha vďaka rôznym dĺžkam sedimentačných rúr

Osvedčenie

 • Preukázaná schopnosť úpravy podľa technického listu DWA-M 153
 • Testované podľa požiadaviek Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt)

Zaťažiteľnosť
Možná inštalácia pod pojazdnými plochami

15.06.2022 Hospodárenie s dažďovou vodou

Technická informácia (DE)

pdf

Stiahnuť
(pdf, 33 MB)

25.07.2023 Výpočtová tabuľka podľa M153 (DE)
zip

Stiahnuť
(zip, 76 KB)

Ausschreibungstexte

Definície výrobkov

Pre výber správneho produktu, vás podporujeme podrobnými informáciami.

Ak potrebujete naše texty súťažných podkladov ako súbory Word, kontaktujte nás.

K súťažným textom

Najkratšia cesta k správnemu riešeniu

S našou koncepciou nájdete ten pravý systém pre vaše požiadavky za pár sekúnd:

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection