Akustické riešenia

Inovačné riešenia pre moderné pracovné prostredie.

V stredobode architektonických úvah sú pracovníci a ľudia, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s firmou a jej výrobkami.
Stavebníci, poradcovia a architekti môžu prispieť svojim dielom k pohode pracovníkov tým, že sa zamýšľajú nad prostredím, v ktorom ľudia premýšľajú a konajú.

Dobrá priestorová akustika prispieva veľkou mierou k pohode na pracovisku. REHAU podporuje jej zlepšenie celým radom inovačných výrobkov.