RAUBIO zberná šachta plynového kondenzátu

Popis

Bezpečné a trvalé odvedenie kondenzátu

Získaný bioplyn sa pri transporte z fermentora do teplárne ochladzuje. Pomocou zbernej šachty je kondenzát bezpečne a spoľahlivo odvedený z bioplynového potrubia. Firma REHAU vyvinula ako prvá štandardné systémové riešenie pre zber kondenzátu z bioplynu. Zberná šachta kondenzátu RAUBIO zodpovedá náročným požiadavkam na bezpečnosť, je ľahko zabudovateľná a vysoko odolná voči pôsobeniu chemických látok.

Výhody

Výhody

Maximálna bezpečnosť:

 • Integrované odlučovanie kondenzátu so zberačom a s uzatvárateľným guľovým kohútom na uzavretie plynového vedenia
 • Jednoduchá a bezpečná inšpekcia pomocou stúpadiel zo sklolaminátu, svetlá farba šachty
 • Zabezpečenie proti vztlaku pomocou vonkajších rebier, pevné ukotvenie v zemi

Vynikajúca tesnosť a bezpečnosť:

 • Použitý materiál PP a PE je odolný voči korózii a voči pôsobeniu agresívnych látok v rozsahu pH1-13
 • Tesnosť zabezpečená systémom tesnení bez zaťažovania
 • Minimálna životnosť šachty je 100 rokov

Jednoduché zabudovanie:

 • Jednoduché napojenie na nové plynové vedenie pomocou elektrotvaroviek

 • Jednoduchá manipulácia bez použitia žeriavu

Systémové komponenty

Systémové komponenty

 • Prázdne šachtové dno DN 1000 z PP vrátane vstupného rebríka a navarených hrdiel, ktoré slúžia ako rúrové prechody pre plynové rúry
 • Odlučovač kondenzátu z PE 100, zložený z T-kusu s prírubami vonkajšieho priemeru 160 mm príp. 225 mm
 • Napojenie rúr z PE 100 voľným koncom rúry pomocou elektrotvaroviek alebo zváraním na tupo
 • Prestup pre 32mm tlakové potrubie, ktoré sa napojí na čerpadlo kondenzátu
 • Kónus DN 1000/625 z PP, vrátane vstupného rebríka a tesnení

Možnosti použitia

Možnosti použitia

Šachtový systém RAUBIO je ideálne riešenie pre odlučovanie kondenzátu v bioplynovej stanici:

 • V novostavbe: ako zberná šachta madzi hlavným fermentorom a kogeneračnou jednotkou
 • Na rozšírenie existujúcich bioplynových staníc
 • Použitie v kombinácii so zariadením na vysušovanie bioplynu
 • Sanácia: výmena netesniacich betónových šácht v bioplynovej stanici