RAUGEO energetická pilota

Popis

Základové pilóty a využitie zemného tepla v jednom

Energetické pilóty sa osádzajú v modernom pozemnom staviteľstve pri málo únosnom podloží pre zakladanie stavieb. Na pilótach sú osadené kolektorové rúry. Preto hovoríme o energetickej pilóte, ktorá funguje na podobnom princípe ako krátke tepelné sondy a môže sa využívať na vykurovanie alebo chladenie.
Vďaka vynikajúcim materiálovým vlastnostiam a malému polomeru ohybu, sú rúry RAUGEO collect PE-Xa vhodné na použitie v energetických pilótach.

Výhody

Výhody

 • Pokrytie takmer celej spotreby energie, energiou získanou zo zeme
 • Žiadna dodatočná požiadavka na priestor pre zabudovanie
 • Jednoduchá montáž vďaka malému polomeru ohybu pri materiáli PE-Xa, aj pri nízkych teplotách
 • Najvyššia prevádzková bezpečnosť vďaka materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén)
 • Rúra existuje tiež vo vyhotovení s kyslíkovou bariérou ako PE-Xa plus

Možnosti použitia

Možnosti použitia

 • Osadenie rúr v základových pilótach
 • Vykurovanie spolu s tepelným čerpadlom
 • Free cooling (pasívne chladenie obytného priestoru)
 • Optimálne v kombinácii s plošným vykurovaním a chladením
 • Temperovanie betónového jadra

Výrobný sortiment

Výrobný sortiment

Sortiment RAUGEO zahŕňa všetky potrebné komponenty na napojenie k tepelnému čerpadlu:

 • Modulový rozdeľovač
 • Etylénglykol
 • Úchytka na upevnenie rúry k výstuži
 • Úchytka na upevnenie káblov
 • Káblová chránička
 • Merač tlaku