RAUGEO therm výplňový materiál

Popis

Popis

Vrtný otvor, ktorý vznikne pri vertikálnom alebo radiálnom vŕtaní musí byť následne vyplnený. Firma REHAU ponúka výplňový materiál odolný voči mrazu v týchto prevedeniach:

RAUGEO therm 2.0
Termicky vylepšený výplňový materiál s mernou tepelnou vodivosťou cca. 2,0 W/mK a výťažnosťou cca. 1,0 to/m³

RAUGEO GeoSolid
Termicky vylepšený výplňový materiál s mernou tepelnou vodivosťou cca. 2,35 - 2,40 W/mK a výťažnosťou cca. 1,4 - 1,5 to/m³

RAUGEO therm 1.2
Výplňový materiál s mernou tepelnou vodivosťou 1,2 W/mK a vysokou výťažnosťou cca. 0,7 to/m³

Výhody

Výhody

  • Merná tepelná vodivosť cca. 2,0 W/mK
  • Odolnosť voči mrazu podľa DIN 52104-A
  • Nízky koeficient priesakovosti vody kf - hodnota < 10-9 m/s
  • Výťažnosť cca. 1,0 to/m³
  • Cielene nastavená tixotropia, rýchle tuhnutie po vyplnení vrtného otvoru, žiadne roztekanie materiálu do spodnej vody