Priemyselné rozdeľovače

Priemyselný rozdeľovač
RAUTHERM IM S 32

Kvalitné. Silné. Dobré.

Nový priemyselný rozdeľovač je vybavený 1¼-cólovou prípojkou a 2 až 12 vývodmi. Základná rúra rozdeľovača je hydraulicky ekvivalentná k 2-cólovej rúre, čo pokryje trend vyšších objemových tokov. Okrem toho vás presvedčí svojou kompaktnou konštrukciou vrátane integrovaného prietokového merača. Nízka hmotnosť zľahčuje montáž.

Prehľad výhod

 • Sériovo s prietokovým meračom 0-8 l/min
 • Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť pre ľahkú montáž
 • Dostupná rozširovacia súprava na pripojenie ďalších výhrevných/chladiacich okruhov
 • Možnosť pripojenia servo motora REHAU
 • Výkonnostné rezervy pre extra veľké prierezy rozdeľovačov

Priemyselný rozdeľovač (mosadz)

Rozdeľovač a zberač z mosadznej rúrky s odvzdušňovacím ventilom a kohútikom KFE. Možnosť zablokovania guľovým kohútom pri chode dopredu a jemný regulačný ventil v spätnom chode. Montáž na robustných, pozinkovaných, zvukovo izolovaných konzolách.

Varianty

Priemyselné rozdeľovače REHAU s priemerom rozdeľovacích rúr 2“ sú dostupné na požiadanie.

Okrem toho sú na požiadanie dostupné priemyselné rozdeľovače v rozmeroch 11/4“, 11/2“ a 2“ d ďalšími, alternatívnymi dielmi príslušenstva (komponentmi).

K priemyselným rozdeľovačom REHAU vo vyhotoveniach 11/4“, 11/2“ a 2“ sú na požiadanie dostupné aj podomietkové rozdeľovacie skrine z pozinkovaného oceľového plechu.

Príslušenstvo

 • Skrutkový spoj s upínacím krúžkom
 • Pripájacia súprava priemyselného rozdeľovača

Priemyselné rozdeľovače vám ponúkajú nasledujúce výhody

 • Rúry rozdeľovača z mosadznej rúry 11/4“, resp. 11/2“
 • V prívodnom a vratnom potrubí s kohútom KFE a odvzdušnením
 • V prívodnom potrubí guľové kohúty a vo vratnom prednastaviteľné presné regulačné ventily
 • Priemyselné rozdeľovače dostupné v pripájacích variantoch eurokonus podľa normy DIN EN 16313 alebo so skrutkovým spojom s upínacím krúžkom pre rúry Rautherm S 25x2,3
 • Namontovaný na pozinkovaných, nárazy tlmiacich konzolách (podľa normy DIN 4109)
 • Priemyselné rozdeľovače 2“ dostupné na požiadanie ako špeciálne vyhotovenie