Cesta REHAU

75 rokov hodnôt, zmien a vízií

01.12.2023

75-Jahre-REHAU_Signet - 1124195

  • REHAU oslavuje 75. výročie založenia spoločnosti
  • Od rodinnej firmy k rodine firiem
  • Medzinárodné investície do udržateľného rastu


"Engineering progress. Enhancing lives." je motto spoločnosti REHAU. Svojimi inovatívnymi výrobkami a systémovými riešeniami zlepšuje spoločnosť životy ľudí. Spoločnosť REHAU teraz oslavuje 75. výročie svojho založenia. Spolu so svojimi zamestnancami sa REHAU obzerá späť, ale predovšetkým sa pozerá dopredu.

Či už ide o raketu Ariane na výskum vesmíru, vyhrievanie trávnika na olympijskom štadióne v Berlíne alebo metro v Káhire: V každom z nich možno nájsť know-how a technické znalosti spoločnosti REHAU. Adaptabilita a silný hodnotový základ vytvorili z rodinného podniku dnešnú rodinu spoločností, ktoré budú aj naďalej investovať do udržateľného rastu. Tieto spoločnosti sa zameriavajú na atraktívne trhy s potenciálom rastu. Uvedieme 2 príklady: spoločnosť v súčasnosti expanduje v Afrike, kde nedávno získala juhoafrickú spoločnosť a v Mexiku: Ako ďalší míľnik v internacionalizácii otvorí REHAU v decembri výrobný závod pre nábytkársky priemysel, aby uspokojila rastúci dopyt po výrobkoch REHAU v Severnej a Strednej Amerike.

Základy úspešného príbehu REHAU položil zakladateľ spoločnosti Helmut Wagner v roku 1948 v rovnomennom bavorskom mestečku. V priestoroch franskej továrne na kožu začali Helmut, 2 muži a 1 stroj nahrádzať konvenčné materiály polymérmi a tým ich vylepšovať. Na základe hodnôt dôvery, spoľahlivosti a inovácie vytvoril úspešný podnik.

V roku 2000 prevzali osud spoločnosti jeho synovia Jobst Wagner a Dr. Veit Wagner ako prezident, resp. viceprezident a dôsledne ju rozvíjali ďalej smerom k dnešným podskupinám. V roku 2021 odovzdal Jobst Wagner predsedníctvo Dr. Veitovi Wagnerovi a prešiel na post podpredsedu. S Nilsom Wagnerom ako vedúcim oddelenia REHAU New Ventures je 3. generácia zastúpená vo vedúcej pozícii v rámci koncernu. V roku 2021 zomrel vo veku 95 rokov priekopník a vizionár Helmut Wagner.

DIM00128_02 - 1094418

Priekopník a vizionár Helmut Wagner (vpravo), ktorý pred 75 rokmi položil základy spoločnosti REHAU.

MA-D1034_CL - 1085011

V roku 2000 Helmut Wagner odovzdal vedenie spoločnosti svojim synom Jobstovi Wagnerovi (vpravo) ako prezidentovi a Dr. Veitovi Wagnerovi ako viceprezidentovi. V roku 2021 odovzdal Jobst Wagner predsedníctvo Dr. Veitovi Wagnerovi a prešiel na post podpredsedu.

Dnes je skupina REHAU medzinárodnou rodinou spoločností so 190 pobočkami po celom svete, viac ako 20 000 zamestnancami a ročným obratom viac ako 4,5 miliardy eur. So spoločnosťami Meraxis, REHAU New Ventures, RAUMEDIC, REHAU Automotive a REHAU Industries združuje 5 podskupín pod 1 strechou. Receptom k úspechu je priekopnícky duch, silný hodnotový základ a schopnosť prispôsobiť sa. Okrem myslenia mimo rámca zahŕňa skupina DNA rovnováhu medzi skúsenosťami a odvahou riskovať a v neposlednom rade ochotu neustále sa ďalej rozvíjať. Dr. Veit Wagner, prezident skupiny REHAU, je o tom presvedčený: "Zmena je živnou pôdou pre nové nápady a inovácie, ktoré nás robia dlhodobo konkurencieschopnými." Spoločnosť REHAU vytlačila 1. polymérový okenný profil už v roku 1958. V roku 1987 spoločnosť predstavila 1. technológiu posuvných objímok na pripájanie potrubí a odvtedy predala miliardu kusov. Dnes každé 3. auto v Európe obsahuje komponenty od špecialistu na polyméry. 400 000 kilometrov mikrokabelových rozvodov REHAU spája ľudí na celom svete. Zároveň vďaka podávaniu približne 100 patentov ročne patrí REHAU medzi najlepších žiadateľov o patenty v Nemecku.

Spoločnosť tak formuje budúcnosť čo najudržateľnejšie, pretože udržateľnosť je pevne zakotvená v procese strategického rozhodovania. Spoločnosť REHAU už v 50. rokoch minulého storočia opätovne zaviedla do svojich výrobných procesov polymérový odpad. Koncom 80. rokov 20. storočia spoločnosť iniciovala aj vývoj koncepcií na likvidáciu. V súčasnosti sú kľúčovými podnikovými témami ešte väčšia udržateľnosť obehového hospodárstva, zásobovanie energiou orientované na budúcnosť a podpora rozmanitosti. Spoločnosť REHAU si napríklad kladie za cieľ zvýšiť do roku 2025 množstvo recyklátov v produkcii na 20%. Viac ako polovica okenných profilov REHAU už teraz obsahuje až 75% recyklovaného granulátu. Do roku 2035 chce mať spoločnosť celosvetovo neutrálnu produkciu CO2. Na niektorých miestach sa to už realizuje.

Pre budúce generácie tak REHAU pracuje naprieč hranicami spoločnosti smerom k udržateľnej a inovatívnej budúcnosti - v súlade s tvrdením "Engineering Progress. Enhancing lives.” 

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection