REHAU k téme o ochrane dát

Spolocnost REHAU teší na vašu návšteva našej webovej stránky a váš záujem o náš podnik a naše produkty. Pritom velmi vážne chránime osobné údaje a radi by sme, aby ste sa pri návšteve našej internetovej stránky cítili príjemne. Bezpecnost vašich osobných údajov ako meno, adresa, telefónne císlo alebo e-mail je pre nás dôležitou prosbou, ktorú pri našom obchodnom procese zohladníme. Naše webové aktivity prevádzkujeme v súlade so zákonmi na ochranu údajov a bezpecnosti dát. Následne sa dozviete, ktoré informácie prípadne zhromaždujeme a ako s nimi zaobchádzame.

Webové stránky spolocnosti REHAU môžu obsahovat linky na iné stránky, na ktoré sa nevztahuje toto vyhlásenie ochrany osobných údajov.

Personálne údaje
Bez vášho súhlasu prostredníctvom našich webových stránok nezhromaždujeme žiadne osobné údaje.

Sami rozhodnete o tom, ci nás v rámci registrácie, objednávky alebo dotazu s takými údajmi chcete oboznámit alebo nie.

Údaje použijeme vo všeobecnosti, aby sme zodpovedali na váš dotaz, aby sme spracovali vašu objednávku alebo vám vytvorili prístup k špeciálnym informáciám alebo ponukám. Pre vztah k zákazníkom môže nadalej byt potrebné, že vaše osobné dáta uložíme, spracujeme ich a oznámime ich napr. skupine podniku REHAU.

  • aby sme lepšie mohli splnit vaše želania alebo zlepšit naše produkty a výkony zlepšit
  • aby sme (alebo tretia osoba nami poverená) tieto dáta mohli použit, aby sme vás informovali o ponuke spolocnosti REHAU, zrealizovat oline prieskum, aby sme lepšie vyhoveli vašim požiadavkám.

Samozrejme rešpektujeme, ked nám nechcete nechat vaše osobné údaje k podpore nášho zákazníckeho vztahu – zvlášt pre priame uplatnenie na trhu, alebo pre výskum trhu. Samozrejme, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám ani ich žiadnym iným spôsobom nepoužijeme.

Automaticky zozbierané informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi
Ked zavítate na našu webovú stránku, budú príležitostne automaticky (teda nie prostredníctvom registrácie) zbierané informácie, ktoré nie sú priradované urcitej osobe (napr. používaný Internet-Browser a operacný systém; názov domény web stránky, z ktorej ste prišli, pocet návštev,

priemerná doba zdržania, vyvolané strany). Spolocnost REHAU používa tieto informácie,

aby zistila atraktivitu našej webovej stránky a tým zlepšila ich obsah. Ked navštívite našu webovú stránku, môže sa stat, že na vašom pocítaci uložíme informácie vo forme "Cookie", ktoré ho pri najbližšej návšteve automaticky opätovne spoznajú. Cookies napríklad umožnujú prispôsobit web stránku vašim záujmom alebo uložit vaše heslo, aby ste ho nemuseli každý krát zadávat. Ked vo všeobecnosti použitie Cookies odmietnete, máte možnost, váš Internet – Browser nastavit tak, že vie z vášho pevného disku vymazat Cookies, všetky Cookies zablokovat alebo vás varovat, skôr ako budú Cookies uložené.

Bezpecnost
REHAU prijíma opatrenia, aby boli vaše údaje, nami spravované chránené voci náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate voci prístupu neoprávnených osôb.

Právo na informácie
Ak máte otázky ohladne spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátit na nášho spolupracovníka povereného ochranou údajov, ktorý je k dispozícii tiež v prípade žiadosti o informácie, podnetov alebo stažností. Na požiadanie vám spolocnost REHAU podla možnosti obratom písomne oznámi zodpovedajúce platné právo, ci a ktoré osobné údaje o vás sú u nás uložené.

Ak by napriek našej námahe o správnost a aktuálnost dát boli uložené nesprávne informácie, budú tieto na vašu požiadavku upravené.

Lenka Libicova

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82 A
P.O.BOX 131
850 00 Bratislava 5

mail:lenka.libicova@rehau.com