Verkehrswegebau

Dopravné staviteľstvo

REHAU – skoro na všetkých cestách

Inteligentné riešenia pre odvodnenie stavieb

Správnym rozhodnutím šetriť náklady
Či už jednoduchá montáž, nižšia hmotnosť alebo inteligentná perforácia s väčšou odtokovou kapacitou – s našimi produktami pre cestné staviteľstvo a odvodnenie základov znižujete náklady pri zabudovaní a údržbe. Presvedčite sa sami.

Vaše výhody: Všetko z jednej ruky

Jeden systém – jeden dodávateľ

Od drenážnej rúry po šachtu: dodávame kompletné systémy vrátane zodpovedajúcich tvaroviek

Rýchla a jednoduchá montáž

Bezchybná a rýchla montáž – to sa na stavbe počíta, preto vyvíjame riešenia, ktoré sú flexibilné a montáž je jednoduchá

Dlhodobá životnosť

Ako špecialista na polyméry vieme, aké zaťaženia musí znášať odvodňovacie systémy. Naše know-how spočíva v dlhodobo fungujúcim a zaťažiteľných PVC, PP a PE materiáloch.


Uličná vpusť RAINSPOT z polypropylénu

Poškodené uličné vpuste spôsobujú len napríklad v Nemecku potrebu sanácie vo výške 1,63 miliárd EUR.

Žiaden div pretože väčšina uličných vpustí je z betónu.

Riešenie: RAINSPOT od REHAU

01.04.2020 Straßenablauf RAINSPOT

Broschüre

pdf

Stiahnuť
(pdf, 2 MB)

01.04.2020 Straßenablauf RAINSPOT

Flyer

pdf

Stiahnuť
(pdf, 501 KB)

Problémom je materiál

RAINSPOT minimalizuje náklady na sanáciu

Dve tretiny príčin sanačných opatrení spočívajú v použitom materiály. Preto sa celkom dobre ako alternatíva hodí RAINSPOT z polypropylénu.

Nezávislé štúdie dokazujú: Odchýlka od umiestnenia, netesnosti a trhliny sú zodpovedné za dve tretiny sanácií uličných vpustí. To neudivuje, uličné vpuste z betónu – stále 95% všetkých zabudovaných vpustí – sú zvlášť náchylné na tieto typy porúch. REHAU RAINSPOT je naproti tomu vyrobený z vysokoodolného a trvácneho polypropylénu vďaka jedinečnej konštrukcii sa dajú enormné náklady na sanáciu efektívne a dlhodobo redukovať na minimum.

Dôvody sanačných opatrení:

ITB_0607 - 106606

Quelle: bi Umweltbau Ausgabe 03 / 09 Seite 75 Straßenabläufe

Bezpečne minimalizovať náklady na sanáciu

Koncept 3-násobnej ochrany proti zbytočnýcm sanáciám


TESNOSŤ

Po zostavení tesný dlhodobo!

Vďaka integrovanému tesneniu je RAINSPOT po jednoduchom zostavení tesný bez malty!

Beton

Beton

ITB_0610 - 106607

RAINSPOTFLEXIBILITA

Vyzbrojený pre všetky prípady a maximálne flexibilný!

Pretože podmienky uloženia sú nanajvýš rozličné disponuje RAINSPOT inovatívnou vyrovnávacou funkciou. S 10 % nastaviteľným odtokom, 75 mm výškovo nastaviteľný, 360° otočný a 7,5° flexibilným napojením na rúry s guľovým kĺbom AWADUKT sa RAINSPOT hodí na najrôznejšie danosti a neumožňuje chyby pri ukladaní.

ITB_0611 - 106608ROBUSTNOSŤ

Aj napriek vplyvom okolia!

Uličné vpuste musia niečo vydržať. Aké upokojujúce, že sa vyrába RAINSPOT z korózii odolného a masívneho polypropylénu.

Trotzt Umwelteinflüssen!

Trotzt Umwelteinflüssen!


RAUDRIL: drenážne rúry z RAU-PVC 1100, nemäkčený polyvinylchorid hart, podľa DIN 4262-1

RAUDRIL čiastočne perforované a viacúčelové rúry pre silné dynamické namáhania v dopravnom staviteľstve, pri väčších prekrytiach a zaťaženiach alebo hrubozrnnom obsype. Vysoká schopnosť zachytávať vodu a vynikajúce odtokové charakteristiky umožňujú nezriedka použitie menšej dimenzie oproti zvlneným typom drenážnych rúr.

 • Dostupné ako čiastočne perforované rúry DN 100 a 160 alebo ako viacúčelové rúry DN 200, 250, 350 tesnené kruhovým tesnením
 • Vhodné aj na časté preplachy drenážnych vedení do 150 bar
 • Žiadne zanášanie a usadeniny vďaka hladkej vnútornej stene
 • Priebežné sledovanie kvality výroby nezávislou akreditovanou skúšobňou
 • Rýchle ukladanie vďaka 5m stavebným dĺžkam a vyformovanému hrdlu
 • Bezpečné zabudovanie vďaka tunelovému tvaru
01.04.2020 Angaben zur statischen Berechnung von Freispiegelleitungen

Objektfragebogen

pdf

Stiahnuť
(pdf, 265 KB)


RAUPLEN: Čiastočne a plne perforované drenážne rúry a viacúčelové drenážne rúry z HD-PE

RAUPLEN Drenážne a viacúčelové drenážne rúry sa používajú v cestnom staviteľstve, pozemných a inžinierskych stavbách. Pri správnom zabudovaní môžu tieto rúry odolávať dopravnému zaťaženiu do SLW 60 podľa DIN 1072.

 • Sortiment zahŕňa čiastočne perforované, viacúčelové, celoperforované a transportné rúry v štandardných dimenziách DN 100, 150, 200, 250, 300, 350
 • Ľahké pri manipulácii a zabudovaní
 • Jednoduché spájanie 6 m rúru prostredníctvom násuvných hrdiel
 • Kompletný tvarovkový program
 • Spoľahlivé a správne uloženie vďaka modrému značeniu na vrchnej strane rúry
 • Statický prepočítateľné podľa ATV-DVWK - A 127
01.04.2020 RAUPLEN Rohre

Spülanleitung

pdf

Stiahnuť
(pdf, 77 KB)

01.04.2020 RAUPLEN

Transport- und Einbauanleitung

pdf

Stiahnuť
(pdf, 104 KB)

01.04.2020 Angaben zur statistischen Berechnung von Freispiegelleitungen

Objektfragebogen

pdf

Stiahnuť
(pdf, 2 MB)


Drenážne šachty

Univerzálna šachta DN 400

Univerzálna šachta DN400, multitalent z polypropylénu, používa sa ako kontrolná a preplachová šachta v cestnom staviteľstve. Jednoduché napojenie až štyroch vedení RAUPLEN PE do priemeru 350. Šetrí náklady bez potreby dodatočných šachtových prechodov ako napríklad pri betónových šachtách.

 • Vhodné aj pre ukladanie na stavbe počas : odolné voči nárazom a trhlinám aj pri nízkych teplotách
 • Jednoduché zabudovanie, transport a skladovanie vďaka nízkej hmotnosti
 • Odolné voči hrubozrnnému obsypovému materiálu
 • Ľubovoľné nastavenie výšky šachty pri pri zabudovaní priamo na stavbe
 • Odolné voči kyselinám a zásadám
 • Optimálna kontrola vďaka zväčšenému vnútornému priemeru základného telesa > 600 mm
01.04.2020 Universalschacht DN 400 - Transport- und Einbauanleitung
pdf

Stiahnuť
(pdf, 200 KB)


Drenážna šachta DN 315 z PP

Preplachovacia, kontrolná a zberná šachta DN 315 z PP vybavená 3 odtokmi vždy v uhle 90° v priemeroch DN 200. Pre plošné odvodnenie na športoviskách, parkoviskách a v poľnohospodárstve. K dispozícii sú adaptéry pre rôzne tvary rúr.

 • Hladká vnútorná stena
 • Vo vyhotovení bez usadenia a s usadzovacím priestorom
 • K dispozícii zodpovedajúce liatinové poklopy
 • Vyhotovenie v celku bez švov
 • Robustné plnostenné vyhotovenie a to aj pre predĺženie
 • Kompletný systém vrátane príslušenstva
01.04.2020 Dränageschacht - Transport- und Einbauanleitung
pdf

Stiahnuť
(pdf, 95 KB)


Mechanicky spevňované filtračné, ochranné a separačné textílie

Z materiálu polypropylén, vlákna sú účinne pri ochranných vrstvách proti premŕzaniu, drenážach a rigoloch.

Používa sa ako oddeľovacia vrstva pod nosnými násypmi a jemným podložím, ako filtračná vrstva pri drenážnych vedeniach alebo ochrana pre tesniace elementy.

Výhody

Výhody geotextílie pri budovaní drenážnych zariadení a vsakovacích rigoloch ako aj v cestnom staviteľstve:

 • Nahrádzajú drahé a komplikované minerálne filtračné vrstvy
 • Zabraňuje zaneseniu vsakovacích vrstiev a rigolov
 • Umožňuje prechod vody k vsakovaciemu zariadeniu
 • Zabraňuje premiešaniu hrubozrnného zásypového materiálu na jemnom podloží
 • Udržuje dlhodobo funkčnosť a účinnosť ochranných vrstiev proti zamrznutiu
 • Umožňuje šetrenie zásypového materiálu pri stavebných komunikáciách a nespevnených hospodárskych cestách
 • Dobre sa prispôsobujú nerovnostiam a výkopom
 • Chránia polymérové tesnenia pred mechanickým poškodením
 • Sú neutrálne voči životnému prostrediu a pevné voči poškodeniu

Výrobný program

Geotextílie sa vyrábajú v širokej palete rozmerov a plošných hmotností pre rozličné použitie:

 • Tkaniny z bieleho primárneho vlákna, plošná hmotnosť: 120 - 200 g/m²
 • Šírky: 1,0 m - 5,0 m
 • Trieda geotextílie: 1 - 3

Engineering progress

Enhancing lives