Green Atrium

Green Atrium | Trnava, Slovensko

Zelené átrium je výnimočný obytný dom s dobrou polohou. Reprezentuje novú koncepciu, zameranú na energiu, ekológiu a spolunažívanie. Po svojej výstavbe malo Zelené átrium najnižšiu spotrebu energie na Slovensku pri type stavby obytný dom. Byty sú väčšinou malé, majú cca 55 m². Vďaka perfektnej izolácii a použitiu najnovších technológií sú mesačné náklady na kúrenie a teplú vodu zanedbateľné, takmer rovné nule. Zelené átrium je tzv. „brownfield“, čo znamená, že nezabralo zelené plochy a ani ornú pôdu, ale vzniklo z väčšej časti revitalizáciou priemyselného objektu. Zelené átrium je vizionársky a výnimočný projekt pre ľudí, pre ktorých je rozhodujúca energetická bezpečnosť a udržateľnosť, zdravé potraviny, aktívni susedia a šťastné spolunažívanie v rodine.

MiestoTrnava, Slovensko
Dokončenie objektu2015
Systém REHAU

RAUTITAN
RAUTHERM S + Varionova

Green Atrium


Green Atrium


Engineering progress

Enhancing lives