ISS_9854 - 117618

DOM NA MASARYKOVOM NÁBREŽÍ – PRAHA, ČESKO

Rozhodujúcim momentom pri rekonštrukcii historických budov je výber kúrenia. Systém podlahového kúrenia má veľkú výhodu v tom, že je skrytý pod podlahou a neruší interiér. Rekonštrukciu realizovala firma FRANK Development, rovnako ako v prípade secesného domu na Masarykovom nábreží v Prahe. V dome z roku 1907 bol zvolený systém plošného vykurovania REHAU Varionova 11 s rúrami RAUTHERM S s priemerom 17 × 2 mm. V niektorých miestnostiach je vykurovací výkon doplnený vykurovacími telesami. Z rozdeľovača vyhrievacieho okruhu je médium distribuované do vykurovacích telies cez rúry RAUTITAN stabil s rozmerom 16/20.

Miesto

PRAHA, ČESKO

Dokončenie objektu

2019

Systém REHAU

RAUTHERM S
Varionova 11
RAUTITAN stabil

ISS_9838 - 117617

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection