Einpflügen, Einfräsen

Káblové chráničky

Káblové chráničky vhodné pre každý spôsob zabudovania

V oblasti hlavného vedenia je často ukladaných niekoľko káblových chráničiek súčasne.

V otvorenom výkope, pozdĺž ciest metódou zaorávania, pretláčaním pri križovaní ciest a železníc. Ponúkame správne káblové chráničky správnej kvality pre každý proces inštalácie:

Techniky zabudovania

Vŕtanie s výplachom

Káblové chráničky vyrobené z PE-HD

Tieto chráničky vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou sú zvlášť vhodné na ochranu dátových káblov pri budovaní sietí na veľké vzdialenosti. Môžu byť vtiahnuté do existujúcich potrubí (potrubie v potrubí), inštalované priamo do otvoreného výkopu alebo môžu byť zaorané alebo zafrézované pomocou moderných techník ukladania.

Vyvinuté v úzkej spolupráci s poprednými vrtárskymi spoločnosťami, spĺňajú káblové chráničky z PE kvalitatívnej triedy C1 a C2 špeciálne požiadavky procesu horizontálneho vŕtania.

Vnútorný povrch potrubí s vonkajším rozmerom do 63 mm je vybavený špeciálnou vnútornou drážkou REHAU RTR, ktorá ponúka extrémne nízky oter káblových plášťov s minimalizovaným koeficientom trenia.

Vďaka minimalizovanému treniu sú rúry tiež ideálne vhodné na obzvlášť hospodárne, priame zafukovanie káblov alebo mikrokáblov RAUSPEED stlačeným vzduchom. Zafukovacie dĺžky káblov z optických vlákien, ktoré sa dajú takto dosiahnuť v celej výrobnej dĺžke, znižujú počet káblových kanálov, zosilňovacích staníc a spojov: enormná úspora celkových nákladov na projekt.

Rúrkové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD chránia koaxiálne a optické káble pred mechanickým poškodením, chemikáliami a poškodením od hlodavcov. Ich prierez pozostáva z 2 až 4 vnútorných rúrok. Sú navzájom kompaktne spojené bezšvovým poťahom. Ten znižuje krútenie a nežiadúcu zmenu polohy vnútorných rúrok, najmä v oblastiach zakrivenia potrubných trás.

REHAU pre tento spôsob zabudovania vyrába káblové chráničky z PE v nasledujúcich triedach kvality:

 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC prvotriednej kvality C1 podľa DIN 8074/8075
 • Káblové chráničky vyrobené z PE-HD v kvalite Telekom C2 podľa DIN 16874
 • Rúrové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD podľa DIN 16874

Výrobné možnosti:

 • Káblové chráničky z PE d 32 mm až 63 mm s vnútorným drážkovaním v 100 m návin (rozmery 50 x 4,6 tiež v dĺžkach 2 500 m na opätovne použiteľnom oceľovom bubne alebo viackrát voľne navinuté na dvojkomorové alebo trojkomorové bubny).
 • PE káblové chráničky ≥ 75 mm s hladkým vnútorným povrchom v 100 m návin alebo v 12 m tyčiach
 • RAUDUCT EVMR 2x50, 2x40 / 50, 3x40, 3x50, 3x kompakt, 4x32 / 40, 4x40 v vyhotovení návin alebo bubon.

Zaorávanie, frézovanie

Káblové chráničky vyrobené z PE-HD (polyetylén s vysokou hustotou) sú zvlášť vhodné na ochranu dátových káblov pri budovaní sietí na veľké vzdialenosti. Môžu byť vtiahnuté do existujúcich potrubí (potrubie v potrubí), inštalované priamo do otvoreného výkopu alebo môžu byť zaorané alebo zafrézované pomocou moderných techník ukladania. Vnútorný povrch potrubí s vonkajším rozmerom do 63 mm je vybavený špeciálnou vnútornou drážkou REHAU RTR, ktorá ponúka extrémne nízky oter káblových plášťov s minimalizovaným koeficientom trenia.

Vďaka minimalizovanému treniu sú rúry tiež ideálne vhodné na obzvlášť hospodárne, priame zafukovanie káblov alebo mikrokáblov RAUSPEED stlačeným vzduchom. Zafukovacie dĺžky káblov z optických vlákien, ktoré sa dajú takto dosiahnuť v celej výrobnej dĺžke, znižujú počet káblových kanálov, zosilňovacích staníc a spojov: enormná úspora celkových nákladov na projekt.

Rúrkové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD chránia koaxiálne a optické káble pred mechanickým poškodením, chemikáliami a poškodením od hlodavcov. Ich prierez pozostáva z 2 až 4 vnútorných rúrok. Sú navzájom kompaktne spojené bezšvovým poťahom. Ten znižuje krútenie a nežiadúcu zmenu polohy vnútorných rúrok, najmä v oblastiach zakrivenia potrubných trás.

REHAU pre tieto spôsoby ukladania vyrába káblové chráničky z PE v nasledujúcich triedach kvality:

 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC prvotriednej kvality C1 podľa DIN 8074/8075
 • Káblové chráničky vyrobené z PE-HD v kvalite Telekom C2 podľa DIN 16874
 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC v základnej kvalite C3 podľa DIN 16876
 • Rúrové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD podľa DIN 16874

Výrobné možnosti:

 • Káblové chráničky z PE d 32 mm až 63 mm s vnútorným drážkovaním v 100 m návin (rozmery 50 x 4,6 tiež v dĺžkach 2 500 m na opätovne použiteľnom oceľovom bubne alebo viackrát voľne navinuté na dvojkomorové alebo trojkomorové bubny).
 • PE káblové chráničky ≥ 75 mm s hladkým vnútorným povrchom v 100 m návin alebo v 12 m tyčiach
 • RAUDUCT EVMR 2x50, 2x40 / 50, 3x40, 3x50, 3x kompakt, 4x32 / 40, 4x40 v vyhotovení návin alebo bubon.

Ukladanie v otvorenom výkope

PVC káblové chráničky poskytujú dátovým káblom maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením v rozvodoch na veľké vzdialenosti alebo v širokej škále použití ako signálne vedenia na letiskách, na železničných tratiach a iných dopravných trasách.

REHAU pre tento spôsob ukladania vyrába káblové chráničky z PVC v týchto triedach kvality:

 • Káblové chráničky podľa DIN 16873
 • Káblové chráničky podľa DIN 16875

Vhodné aj na zabudovanie v otvorenom výkope:

 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC prvotriednej kvality C1 podľa DIN 8074/8075
 • Káblové chráničky vyrobené z PE-HD v kvalite Telekom C2 podľa DIN 16874
 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC v základnej kvalite C3 podľa DIN 16876
 • Rúrové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD podľa DIN 16874

Výrobné možnosti:

 • Káblové chráničky z PVC d 50 mm až 160 mm v dĺžkach 6 m s vytvarovaným hrdlom alebo s nalepovacou objímkou.
 • Káblové chráničky z PE d 32 mm až 63 mm s vnútorným drážkovaním v 100 m návin (rozmery 50 x 4,6 tiež v dĺžkach 2 500 m na opätovne použiteľnom oceľovom bubne alebo viackrát voľne navinuté na dvojkomorové alebo trojkomorové bubny).
 • PE káblové chráničky ≥ 75 mm s hladkým vnútorným povrchom v 100 m návin alebo v 12 m tyčiach
 • RAUDUCT EVMR 2x50, 2x40 / 50, 3x40, 3x50, 3x kompakt, 4x32 / 40, 4x40 v vyhotovení návin alebo bubon.

Potrubie v potrubí

Káblové chráničky vyrobené z PE-HD (polyetylén s vysokou hustotou) sú zvlášť vhodné na ochranu dátových káblov pri budovaní sietí na veľké vzdialenosti. Môžu byť vtiahnuté do existujúcich potrubí (potrubie v potrubí), inštalované priamo do otvoreného výkopu alebo môžu byť zaorané alebo zafrézované pomocou moderných techník ukladania. Vnútorný povrch potrubí s vonkajším rozmerom do 63 mm je vybavený špeciálnou vnútornou drážkou REHAU RTR, ktorá ponúka extrémne nízky oter káblových plášťov s minimalizovaným koeficientom trenia.

Vďaka minimalizovanému treniu sú rúry tiež ideálne vhodné na obzvlášť hospodárne, priame zafukovanie káblov alebo mikrokáblov RAUSPEED stlačeným vzduchom. Zafukovacie dĺžky káblov z optických vlákien, ktoré sa dajú takto dosiahnuť v celej výrobnej dĺžke, znižujú počet káblových kanálov, zosilňovacích staníc a spojov: enormná úspora celkových nákladov na projekt.

Viacrúrové potrubné systémy RAUDUCT vyrobené z PE-HD sa skladajú z 2 až 5 vnútorných rúr, ktoré sú spojené bezšvovým poťahom. Znižuje krútenie a nežiaducu zmenu polohy vnútorných rúrok a prenáša pozdĺžne sily, ktoré vznikajú pri ich vtiahnutí do existujúceho potrubia v rámci systémovej siete.

REHAU pre tento spôsob zabudovania vyrába káblové chráničky z PE v nasledujúcich triedach kvality:

 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC prvotriednej kvality C1 podľa DIN 8074/8075
 • Káblové chráničky vyrobené z PE-HD v kvalite Telekom C2 podľa DIN 16874
 • Rúrové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD podľa DIN 16874

Výrobné možnosti:

 • Káblové chráničky z PE d 32 mm až 63 mm s vnútorným drážkovaním v 100 m návin (rozmery 50 x 4,6 tiež v dĺžkach 2 500 m na opätovne použiteľnom oceľovom bubne alebo viackrát voľne navinuté na dvojkomorové alebo trojkomorové bubny).
 • PE káblové chráničky ≥ 75 mm s hladkým vnútorným povrchom v 100 m návin alebo v 12 m tyčiach
 • RAUDUCT 2x40, 3x40, 3x32/40, 3x40/50, 4x32, 4x32/40, 5x25/32/40 v vyhotovení návin alebo bubon.

Berstlining / pretláčanie

Chráničky RAUJET vyrobené z PVC ponúkajú rôzne možnosti zabezpečenie rozvodov pri ukladaní spôsobom berstlining alebo riadeným pretláčaním. Špeciálne tvarovanie vnútorného hrdla zaisťuje hladký vonkajší povrch rúry, keď sú rúrky navzájom spojené, takže je minimalizované trenie plášťa pôsobiace počas posunu. Tesné a pevné spojenia je možné dosiahnuť zlepením hrdla a ostrého konca.

Káblové chráničky vyrobené z PE-HD (polyetylén s vysokou hustotou) sú zvlášť vhodné na ochranu dátových káblov pri budovaní sietí na veľké vzdialenosti. Môžu byť vtiahnuté do existujúcich potrubí (potrubie v potrubí), inštalované priamo do otvoreného výkopu alebo môžu byť zaorané alebo zafrézované resp. vťahované/pretláčané pomocou moderných techník ukladania.

Vnútorný povrch potrubí s vonkajším rozmerom do 63 mm je vybavený špeciálnou vnútornou drážkou REHAU RTR, ktorá ponúka extrémne nízky oter káblových plášťov s minimalizovaným koeficientom trenia.

Vďaka minimalizovanému treniu sú rúry tiež ideálne vhodné na obzvlášť hospodárne, priame zafukovanie káblov alebo mikrokáblov RAUSPEED stlačeným vzduchom. Zafukovacie dĺžky káblov z optických vlákien, ktoré sa dajú takto dosiahnuť v celej výrobnej dĺžke, znižujú počet káblových kanálov, zosilňovacích staníc a spojov: enormná úspora celkových nákladov na projekt.

Rúrkové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD chránia koaxiálne a optické káble pred mechanickým poškodením, chemikáliami a poškodením od hlodavcov. Ich prierez pozostáva z 2 až 4 vnútorných rúrok. Sú navzájom kompaktne spojené bezšvovým poťahom. Ten znižuje krútenie a nežiadúcu zmenu polohy vnútorných rúrok, najmä v oblastiach zakrivenia potrubných trás.

REHAU vyrába pre tieto spôsoby ukladania chráničky RAUJET a káblové chráničky z PE v týchto triedach kvality:

 • RAUJET chráničky z PVC
 • Káblové chráničky vyrobené z PE 100-RC prvotriednej kvality C1 podľa DIN 8074/8075
 • Káblové chráničky vyrobené z PE-HD v kvalite Telekom C2 podľa DIN 16874
 • Rúrové systémy RAUDUCT EVMR vyrobené z PE-HD podľa DIN 16874

Výrobné možnosti:

 • Chráničky RAUJET d 50 mm až 160 mm v dĺžkach 1 000 mm v čiernej farbe. Ostatné farby potrubia na podľa špecifického účelu média: červená (vysoké napätie), modrá (voda), žltá (plyn).
 • Káblové chráničky z PE d 32 mm až 63 mm s vnútorným drážkovaním v 100 m návin (rozmery 50 x 4,6 tiež v dĺžkach 2 500 m na opätovne použiteľnom oceľovom bubne alebo viackrát voľne navinuté na dvojkomorové alebo trojkomorové bubny).
 • PE káblové chráničky ≥ 75 mm s hladkým vnútorným povrchom v 100 m návin alebo v 12 m tyčiach
 • RAUDUCT EVMR 2x50, 2x40 / 50, 3x40, 3x50, 3x kompakt, 4x32 / 40, 4x40 v vyhotovení návin alebo bubon.

Engineering progress

Enhancing lives