Kvalita

MA-taic_22_511231_0 - 511231

Vysoká profesionalita a zodpovednosť


Preto naša firma dostala od Bavorskej vlády Cenu kvality Bavorska pre rok 2011. Vďaka výbornej kvalite bola naša skupina s celosvetovou pôsobnosťou jedným z ocenených v kategórii priemyslu.

Naše zásady platia nielen pre našich zamestnancov, ale i dodávateľov:

  • Slúžime zákazníkovi a chceme splniť jeho požiadavky na kvalitu,
  • Kvalita je plánovaná, vyrábaná, kontrolovaná a strážená,
  • Kvalita zahŕňa kvalifikované spracovanie zákaziek, služby a dodržiavanie termínov,
  • Prevencia vzniku chýb predchádza odstraňovanie chýb. Príčiny chýb musia byť okamžite odstránené,
  • Priebežne vylepšujeme výrobné procesy a systém hodnotenia kvality.

REHAU je certifikovaná podľa ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 ako aj ISO/IEC 27001:2005. Cerfifikáty na požiadanie radi predložíme.

Engineering progress

Enhancing lives