IMG_0331_ok - 1074629

NEA SMART 2.0 - Správne nastavenie routera pre pripojenie k sieti WLAN

Upravte nastavenie routera, aby ste umožnili pripojenie systému NEA SMART 2.0 k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN)

17.08.2023

Problém:

Systém NEA SMART 2.0 je pripojený k sieti WLAN a zobrazuje pripojenie k serveru trvalo svietiacou LED diódou, ale systém nie je možné spárovať s aplikáciou.

Vymedzenie problému:

Možným testom je prevádzka systému NEA SMART 2.0 pomocou LAN kábla alebo WLAN hotspotu na smartfóne. Ak je to možné bez obmedzení a aplikáciu je možné spárovať, problém spočíva v nastavení routera pre pripojenie k sieti WLAN.

Riešenie:

Príčinou môže byť nastavenie routera Wi-Fi Multimedia (WMM alebo WME), ktoré môže blokovať komunikáciu zariadení (napr. NEA SMART 2.0), ak sú v sieti WLAN ďalšie zariadenia s vyššou prioritou. Toto nastavenie by sa malo deaktivovať.

NEA SMART_router settings_screen shot - 1120162

Na čo slúži nastavenie WMM?

Wi-Fi Multimedia (WMM) je podmnožinou štandardu IEEE 802.11e pre bezdrôtové LAN aplikácie. Je navrhnuté tak, aby definovalo a optimalizovalo kvalitu signálu a výkon Wi-Fi uprednostňovaním prevádzky siete Wi-Fi, keď o sieťové zdroje bojuje viacero aplikácií súčasne.
WMM nezaručuje priepustnosť.

Aký vplyv to môže mať na systém NEA SMART 2.0?

Ak je systém NEA SMART 2.0 pripojený na sieť WLAN a v sieti je niekoľko zariadení, nastavenie WMM môže blokovať komunikáciu NEA SMART 2.0 so serverom.

Ktoré routery majú tento problém?

Problém bol doteraz známy hlavne pri routeroch Huawei (napr.: HG8245W5) a pri WLAN hotspotoch z novších zariadení Apple.

Tip:

V prípade routerov vypnite WMM, ak je to možné, alebo pripojte NEA SMART 2.0 priamo k routeru pomocou LAN kábla.
Pre hotspoty Apple zvoľte nastavenie „Maximalizovať kompatibilitu“.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection