O nás

Unlimited Polymer Solutions

Pre energeticky úsporné stavby, využitie regeneratívnej energie, vodné hospodárstvo, ako aj mobilitu a Future Living dáva firma REHAU odpovede na ekologické a ekonomické témy budúcnosti. REHAU ako kompetentný partner v oblasti okenných a fasádnych prvkov, technického zabezpečenia budov a podzemného staviteľstva je TOP-dodávateľom na trhu. Vysoká profesionalita pri vývoji materiálov, až po neobmedzené možnosti riešenia na báze polymérov otvárajú našim zákazníkom a konečným spotrebiteľom fascinujúci úžitkový potenciál a sú základným predpokladom pre celosvetovo úspešnú prémiovú značku.

Filozofia

Od založenia firmy je našou snahou individuálnymi receptúrami spracovania plastov otvoriť nové odvetvia použitia, nahradiť tradičné suroviny hodnotnejšími polymérmy a tvorivými riešeniami sa spolupodieľať na úspechu našich zákazníkov.

... viac sa dozviete tu

Kompetencie

REHAU získava dlhodobú konkurenčnú výhodu vďaka skvelým inováciám a vysokej spoľahlivosti. Spojením špecifických znalostí z troch strategických oblastí našej činnosti - stavebníctva, automobilového priemyslu a ostatného priemyslu - posilňujeme vďaka systémovým ponukám a službám našu celosvetovo vedúcu pozíciu, a to na úrovni výrobkov, poradenstva a servisu.

... viac sa dozviete tu

Nákup

Centrála firmy REHAU vo švajčiarskom meste Muri je zároveň sídlom centrálneho nákupu a logistiky. Naša samostatná obchodná spoločnosť nakupuje po celom svete suroviny, stroje a vybavenie a organizuje zároveň aj logistiku. Hospodárnosť, kvalita, servis a flexibilita dodávok majú pritom pre nás neustále najvyššiu prioritu.

... viac sa dozviete tu

Akadémia

REHAU Akadémia je centrum vzdelávania v oblastiach stavebníctva a priemyslu. Aby boli naše záväzky kvality vždy dodržiavané, ponúkame remeselníkom, obchodníkom a predajcom cielená školenia k našej ponuke a výrobkom. Pravidelne organizujeme školiace akcie v našich obchodných zastúpeniach, či priamo u zákazníkov.

... viac sa dozviete tu

Corporate Citizenship

REHAU ako medzinárodná spoločnosť a zodpovedný zamestnávateľ sa angažuje aj nad rámec svojich obchodných aktivít. Po celom svete je skupina činná v rôznych spoločenských, ekologických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych oblastiach. Našim cieľom zostáva, prevziať v dlhodobom horizonte spoločenskú zodpovednosť a nie presadzovanie jednorazových riešení bez trvalých účinkov.

... viac sa dozviete tu

História

1948 založenie pánom Helmutom Wagnerom v REHAU - produkcia kože a vodných hadičiek v zadnom trakte továrne na spracovanie koží. Produkcia sa ale vyvíjala veľmi rýchlo a firma REHAU od tej doby vytvorila širokú škálu riešení a produktov

... viac sa dozviete tu

REHAU na Slovensku

REHAU pôsobí na Slovensku už od roku 1992 spočiatku pod názvom Macomas s.r.o., neskôr bola táto spoločnosť premenovaná na REHAU s.r.o.

...a región juhovýchodnej Európy

Od roku 1996 sa centrála pre juhovýchodnú Európu nachádza v Guntramsdorfe pri Viedni. Na začiatku roku 2007 bola premenovaná, ako súčasť globálneho preskupenie štruktúry skupiny REHAU, na cestrálu SE. To zahŕňa Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Česká republika a Turecko, Maďarsko, Ukrajinu a Cyprus.


Okrem Neulengbachu je ďalší výrobný závod v Osmaneli (Turecko).

Celkovo dnes v regióne SE je viac než 1450 zamestnancov v 24 lokalitách v 19 krajinách. Z toho v Rakúsku sa nachádza centrum v oblasti financií, ľudských zdrojov, riadenie dodávateľského reťazca, IS / IT a Marketing / Komunikácia / Vzťahy s verejnosťou. Okolo 450 zamestnancov pracuje v súčasnosti v rakúskej REHAU, ostatných 1000 pracuje v iných SE krajinách.