Dodávateľský manažment

Spoľahlivo na celom svete

Základným pilierom nášho dodávateľského manažmentu je dôsledný materiálový manažment podľa materiálových skupín. Pre každú skupinu materiálov je určený tzv "Lead Buyer" (hlavný nákupca) a "Lead Engineer" (technik). Hlavné podporou celého procesu je REHAU-hodnotenie dodávateľa (LBU ©), v rámci ktorého sú dodávatelia posudzovaní na základe objektívnych obchodných a technických ukazovateľov. O výsledkoch hodnotenia našich dodávateľov otvorene informujeme. LBU © odráža skutočné schopnosti našich dodávateľov a stáva sa tak podkladom pre ich ďalší rozvoj.