REHAU vzdelávacie programy pre zamestnancov

REHAU vzdelávacie programy pre zamestnancov

Kladieme osobitný dôraz na uspokojenie dopytu po kvalifikovaných pracovníkov z vlastných radov. Preto je pre nás samozrejmosťou, pripravovať našich zamestnancov s cielenými programami rozvoja na konkurencieschopnosť aj v medzinárodnom prostredí.

Vzdelávacie programy pre technikov

Máte záujem o vynikajúce vzdelávacie možnosti v plastárskom priemysle? Máme pre vás zaujímavé možnosti!

Systém testovania v závodoch

Systém testovania firemného zvyšovania kvalifikácie je pevnou súčasťou personálneho konceptu firmy REHAU a zaručená cesta k úspechu. Naši zamestnanci v hodinovej mzde tu majú možnosť preukázať svoje vlastné schopnosti v teste z teórie a praxe. Ak zamestnanec test úspešne zloží, získava vyššiu hodinovú mzdu.