Absolventi (m/ž)

Absolventi (m/ž)

Úspešne ste skončili svoje štúdium a chceli by ste teraz začať s postupným budovaním odbornej kariéry? Hľadáme osobnosti, ktoré chcú spolu s nami s veľkým nasadením pracovať na úspechu našej spoločnosti. Pritom Vám poskytneme rôzne, atraktívne možnosti nástupu.

Priamy nástup

Uľahčíme Vám vstup do pracovného života a uvedieme Vás krok za krokom do Vašej budúcej pracovnej náplne. Najprv získate znalosti o jednotlivých oblastiach. Pritom Vám bude pomáhať Váš nadriadený ako coach a kontaktná osoba.

Vaše znalosti si rozšírite na zaujímavých školeniach a odborných seminároch. V prípade potreby sa zúčastníte aj externých školení. Prevezmete väčšie projekty a ponesiete väčšiu zodpovednosť - úplne podľa Vašich osobných predností a záujmov.

Trainee

V našom 12-mesačnom medzinárodnom programe pre obchodníkov alebo technikov Vás pripravíme podľa učebných metód training-on-a off-the-job cielene na špecifické pozície. Vo vybraných oblastiach podniku v tuzemsku a zahraničí prejdete rôznymi vzdelávacími situáciami podľa individuálneho etapového plánu pripraveného podľa Vašich potrieb a rozvojových cieľov.

Vaše vzdelávanie zahájite v určených odborných oddeleniach, z ktorých potom budete pokračovať do ďalších etáp. Na záver nasleduje asi dvojročná fáza, kedy sa budete môcť realizovať a dokázať svoje schopnosti. Potom vybavený odbornými a osobnými kompetenciami budete schopný prevziať náročné odborné alebo riadiace úlohy v nemeckom alebo medzinárodným podniku.

Náš budúci program pre trainee 2012 začína 01.01.2012 a my sa tešíme na Váš záujem.

Asistenti

Hľadáte zvláštne výzvy? Potom je Váš nástup na miesto asistenta (m / ž) vedúceho pracovníka pre Vás ideálnou voľbou. V tejto pozícii budete dva až tri roky pracovať v rôznych tematických oblastiach, koordinovať dôležité procesy a sprevádzať tieto procesy do rozhodnutia vedenia podniku.

Podľa oblasti úlohy sa zúčastňujete pravidelne špecifických školení. Znalosti a schopnosti, ktoré tam získate, Vám pomôžu prehlbovať Vaše skúsenosti a používať ich v konkrétnej pracovnej oblasti. V nadväznosti na túto prácu asistenta budete schopní, vybavení odbornými a osobnými kompetenciami, prevziať náročné odborné alebo vedúci úlohy v nemeckom alebo medzinárodným podniku.