Pracovné prostredie

Pre REHAU je samozrejmé poskytnúť svojim spolupracovníkom atraktívne pracovné prostredie s najväčšou možnou transparentnosťou, možnosťami dialógu, flexibility a efektívnosti. Už v súčasnosti máme na našich rôznych pobočkách na celom svete najrozmanitejšie koncepty administratívnych priestorov, ktoré sú tak individuálne ako ľudia, ktorí v nich pracujú.

Pobočka REHAU Rheniumhaus

REHAU pobočky

Spoločnosť REHAU sa po svojom založení v rovnako pomenovanom meste najprv etablovala v Nemecku a okolitých západných krajinách. Nasledovalo skoré rozšírenie do Európy ako aj expanzia do severnej Ameriky, Ázie a Austrálie. Viac ako dvadsať rokov je podnik zastúpený aj vo východnej Európe.

Vo viac ako 170 pobočkách vo svete hľadá REHAU svoju cestu na trh a k zákazníkom. Preto sa veľa našich administratívnych pobočiek a výrobných závodov v Číne, Rusku, Severnej Amerike alebo Nemecku nenachádza bezprostredne v mestských aglomeráciách, ale pred bránami priemyselných centier. To prináša nielen výhody strategicky priaznivých logistických spojení medzi sebou, ale pôsobí to tiež pozitívne na pracovné prostredie a na pracovnú atmosféru.rehauwork

Koncept kancelárií

Požiadavky na efektívne a flexibilné kancelárie narastajú. Preto celosvetovo v našich pobočkách ponúkame široké rozpätie rôznych konceptov kancelárií, ktoré sú rovnako individuálne ako ľudia, ktorí v nich pracujú.

Či jednotlivé, skupinové alebo veľkopriestorové kancelárie, vždy je pracovný priestor koncipovaný podľa požiadaviek našich zamestnancov. V najmodernejších novostavbách, rovnako ako v historických priemyselných budovách vytvárame prijemné pracovné prostredie, pričom súčasne zohľadňujeme ich hospodárne, funkčné a flexibilné využitie.