REHAU Unlimited

Stiahnite si krátku ukážku v PDF a objednajte si nasledujúce vydania:

Unlimited stiahnuť

Unlimited vydanie 2

Svetom beží informácia: našu planétu obýva celých sedem miliárd obyvateľov. V roku 2024 tento počet stúpne až na osem miliárd. Na druhej strane bojujeme so zmenou klimatických podmienok, úbytkom pôdy a nízkou zásobou nerastných surovín.

Problémy ktoré musíme riešiť sú veľmi komplexné: Počet obyvateľov planéty sa rýchlo zvyšuje, obyvateľa v rozvojových krajinách sa sťahujú do veľkých aglomerácií - megacities. V tomto dôsledku je nutné zohľadniť urbanizácii a nové inteligentné modely pre život a pracovné prostredie.

Unlimited vydanie 1

Všetci hovoria o udržateľnosti. My tiež. A robíme to 60 rokov. Celú dobu sa snažíme o prezieravú obchodnú politiku s dlhodobým účinkom, pri plnej zodpovednosti za našich zamestnancov i priemyselný odbor.

Aký vplyv majú naše systémy a produkty Vám predstaví rešerše v novom magazíne, ktorý sme pomenovali Unlimited. To zodpovedá našu ústrednej myšlienke "REHAU motivuje ľudí a ľudí motivujú REHAU".

Prvé vydanie Unlimited je venované téme Voda. Bez vody nie je možný život, a preto musíme urobiť všetko pre vytváranie a ochranu zásob týchto životne dôležitých zdrojov.