Profil Auto

REHAU - kreatívny partner automobilového priemyslu

REHAU podporuje ako inovatívny systémový výrobca a kreatívny vývojový partner automobilovú brandžu pri jej snahe cieľavedome optimalizovať dizajn, komfort a bezpečnosť automobilov. Či kompletné vonkajšie diely ako nárazníky alebo blatníky, či inteligentné moduly v oblastiach rozvodu vody pre ostrekovače skiel a rozvodu vzduchu pre klimatizáciu a kúrenie, či termoplastické tesniace systémy. REHAU je ako prémiová značka pre riešenia na báze polymérov zastúpená už v každom treťom vozidle vyrobenom v Európe a takmer vo všetkých vozidlách najvyššej triedy.

REHAU

V oblasti integrovaných vonkajších dielov presviedča REHAU nielen pri výrobe dielov, ale aj alternatívnymi technológiami povrchových úprav. Toto je zaistené špičkovým know-how vo výrobe. Funkčné riešenie s orientáciou na servis sú charakteristická vynikajúcim manažmentom farebného odtieňa a vývojom materiálu pre špecifické použitie. Tak napríklad spoločnosť bola prvým dodávateľom, ktorý veľkosériovo vyrábal a lakovali blatníky z polymérov.

REHAU výrazne prispieva vyhrievanými a integrovanými riešeniami pre systémy ostrekovačov čelného skla a svetlometov ako aj inteligentnými rozvody vzduchu k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti v automobile. Modulárna stavba uľahčuje zložitosť systémov ostrekovačov a rozvodov vzduchu. Ekonomické balíčky tesnenie pre orámovanie čelného skla a pre bočné i zadné dvere podčiarkujú kompetenciu spoločnosti v oblasti termoplastických materiálov.

Ako vedúci systémový dodávateľ pokrýva REHAU celý reťazec tvorby hodnôt, počnúc vývojom a zabezpečením materiálu, cez engineering, riadenie projektu až po sériovej dodávky a dodávky náhradných dielov. Vyzretými výrobnými a logistickými koncepty je spoločnosť celosvetovo zastúpená svojimi výrobkami.

Spoločnosť REHAU má obchodné vzťahy so všetkými významnými výrobcami automobilov a ich subdodávateľmi a umiestňuje u nich celý rozsah poskytovaných služieb.

Obchodný úsek Automotive je nosnými pilierom celosvetovo pôsobiaceho spracovateľa polymérov REHAU. Know-how, špecifické pre branže, z troch obchodných úsekov stavebníctvo, automotive a všeobecný priemysel dôsledne prepája REHAU, aby na výrobné, poradenské a servisné úrovni bola inováciami a vyzretými ponukami systémov posilnené jej celosvetovo vedúce postavenie. Približne 19.000 zamestnancov po celom svete zabezpečuje rast a úspech pre REHAU. Na viac ako 170 miestach vyhľadáva nezávislý rodinný podnik blízkosť k trhu a zákazníkom.