Nulová špára

RAUKANTEX pro: Nulová špára bez kompromisov

Len naša patentovaná hrana RAUKANTEX pro ponúka svojou funkčnou vrstvou bez lepidla možnosť trvalej a optickej nulovej špáry na hotovom dielci. Použitím  RAUKANTEX pro sa zvyšuje úroveň procesu opracovania u klienta, ako aj kvalita dizajnu hotového dielca.

Neustále zmeny vo výrobe nábytku, napríklad použitie nových materiálov, spracovateľských technológií, kvality povrchových plôch aj nosných materiálov kladú na kvalitu spracovania RAUKANTEX pro vždy vyššie požiadavky.         REHAU reaguje na tento vývoj a neustále optimalizuje používané receptúry, aby dokázal pokryť aj potreby špeciálneho použitia.
 

Výhody RAUKANTEX pro

Kvalita

Bezšpárovým spojením vznikne trválá nulová špára. Olepením hrany a platne dohromady sa zvýši na hotových dielcoch odolnosť voči  teplu ako aj odolnosť voči vlhkosti.

Design

Funkčná vrstva je farebne presne zladená s vrstvou dekoru a tento jednoliaty bezchybný vzhľad vytvára dojem, akoby bol dielec  vyrobený z jedneho kusu materiálu. Špeciálna tvrdosť funkčnej vrsty zabraňuje vytvoreniu špáry pri bežnom používaní. Špinavé špáry sa tak stávajú minulosťou.

Postup

RAUKANTEX pro môže byť opracovaná rôznymi technológiami. Proces výroby je spoľahlivý, stabilný a ponúka vysokú presnosť opakovaní. Náklady na údržbu sú v priamom porovnaní k bežnému hranovaniu menšie, pretože pritom nevznikajú žiadne znečistenia od agregátov.

Maximálnu flexibilitu pri spracovaní: