Protipožiarne hadice

Popis

Protipožiarne hadice

BEZPEČNOSŤ, KEĎ NA TO PRÍDE

Požiarne hadice nachádzajú uplatnenie v hydrantových skrinkách a slúžia k prvotnému hasenie požiaru.

Vzhľadom na využitie hadice pri hasení požiaru, musí hadica spĺňať európsku normu EN694.

Na REHAU požiarnych hadiciach boli vykonávané skúšky nezávislou externou skúšobňou, ktorá potvrdila, že všetky naše hadice túto normu spĺňajú.

Ďalej dodávame tiež silikónové tesnenie pre protipožiarne dvere.

Varianty

Protipožiarne hadice

Varianty

  • DN 19

  • DN 25

  • DN 33